replacer un preg_replace par un str_ireplace
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

49 lines
2.7 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=ca
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_effacer_statistiques' => 'Esborrar les estadístiques', # MODIF
// I
'icone_evolution_visites' => 'Evolució de les visites<br />@visites@ visites',
'icone_repartition_actuelle' => 'Mostrar la distribució actual',
'icone_repartition_visites' => 'Repartiment de les visites',
'icone_statistiques_visites' => 'Estadístiques',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Mostrar les visites pels <b>articles més visitats des del començament:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Com llegir aquest quadre',
'info_forum_statistiques' => 'Estadístiques de les visites',
'info_popularite_2' => 'popularitat del lloc:',
'info_popularite_3' => 'popularitat: @popularite@ ; visites: @visites@',
'info_popularite_5' => 'popularitat:',
'info_question_vignettes_referer' => 'Quan consulteu les estadístiques, podeu visualitzar una estimació dels llocs d’origen de les visites',
'info_question_vignettes_referer_oui' => 'Mostrar les captures dels llocs d’origen de les visites',
'info_visites' => 'visites:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Mostrar les visites pels <b>articles més populars</b> i pels <b>últims articles publicats:</b>',
'info_zoom' => 'zoom',
'item_gerer_statistiques' => 'Gestionar les estadístiques', # MODIF
// O
'onglet_origine_visites' => 'Origen de les visites',
'onglet_repartition_debut' => 'des del començament',
'onglet_repartition_lang' => 'Repartiment per llengües',
// R
'resume' => 'Resume', # MODIF
// T
'texte_admin_effacer_stats' => 'Aquesta ordre esborra totes les dades lligades a les estadístiques de visita del lloc, fins i tot la popularitat dels articles.',
'texte_comment_lire_tableau' => 'El rang de l’article, dins de la classificació per popularitat, està indicat al marge; la popularitat de l’article (una estimació del nombre de visites quotidianes que rebrà l’article si es manté el ritme actual de consultes) i el nombre de visites rebudes des que va estar per primer cop en línia estàn visibles al menú que apareix quan passem el ratolí per sobre del títol.',
'texte_signification' => 'Les columnes fosques representen les entrades acumulades (total de les subseccions), les columnes clares el número de visites per a cada secció.',
'titre_evolution_visite' => 'Evolució de les visites',
'titre_liens_entrants' => 'Enllaços entrants',
'titre_page_statistiques' => 'Estadistiques per seccions',
'titre_page_statistiques_visites' => 'Estatistiques de les visites'
);