replacer un preg_replace par un str_ireplace
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

47 lines
2.6 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=gl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_effacer_statistiques' => 'Borrar as estatísticas', # MODIF
// I
'icone_evolution_visites' => 'Evolución das visitas<br />@visites@ visitas',
'icone_repartition_actuelle' => 'Mostrar a distribución actual',
'icone_repartition_visites' => 'Distribución das visitas',
'icone_statistiques_visites' => 'Estatísticas',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Mostrar as visitas de <b>os artigos máis visitados dende o principio:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Cómo interpretar este cadro',
'info_forum_statistiques' => 'Estatísticas das visitas',
'info_popularite_2' => 'popularidade do web:',
'info_popularite_3' => 'popularidade: @popularite@; visitas: @visites@',
'info_popularite_5' => 'popularidade :',
'info_previsions' => 'previsións:',
'info_question_vignettes_referer' => 'Cando vostede consulte as estatísticas, pode visualizar resumos dos webs que orixinan as visitas.',
'info_question_vignettes_referer_oui' => 'Mostrar as capturas de web de orixe das visitas',
'info_visites' => 'visitas:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Mostrar as visitas para <b>os artigos máis populares</b> e para <b>os últimos artigos publicados:</b>',
'info_zoom' => 'zoom',
'item_gerer_statistiques' => 'Xestionar as estatísticas', # MODIF
// O
'onglet_origine_visites' => 'Orixe das visitas',
'onglet_repartition_debut' => 'desde o principio',
'onglet_repartition_lang' => 'Distribución por linguas',
// T
'texte_admin_effacer_stats' => 'Este comando borra todos os datos ligados ás estatísticas de visita do web, e inclúe a popularidade dos artigos.',
'texte_comment_lire_tableau' => 'O rango do artigo, na clasificación por popularidade, está indicado á marxe; a popularidade do artigo (unha estimación do número de visitas cotiás que terá se o ritmo actual de consulta se mantén) e o número de visitas recibidas dende o principio son amosadas no bolo que aparece cando pasas co rato por riba do título.',
'texte_signification' => 'As barras escuras representan as entradas acumuladas (total dos apartados), as barras claras o número de visitas para cada tema.',
'titre_evolution_visite' => 'Evolución das visitas',
'titre_liens_entrants' => 'As ligazóns entrantes do día',
'titre_page_statistiques' => 'Estatísticas por temas',
'titre_page_statistiques_visites' => 'Estatísticas das visitas'
);