You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

16 lines
707 B

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-svp?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// S
'svp_description' => 'Enerzijds biedt deze plugin een API aan voor het multi-criteria zoeken, het verzamelen en het tonen van informatie over SPIP Plugins (functionele modules, thema’s en skeletten), anderzijds biedt het een nieuwe interface voor het beheer van plugins dat ook de onderlinge afhankelijkheden in acht neemt.',
'svp_slogan' => 'SerVer voor informatie en downloaden van Plugins '
);