You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
autorite/lang/autorite_sk.php

137 lines
8.2 KiB
PHP

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/autorite?lang_cible=sk
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'activer_mots_cles' => 'Aktivovať riadenie podľa kľúčových slov',
'admin_complets' => 'Plnoprávni administrátori',
'admin_restreints' => 'Administrátori s obmedzeniami?',
'admin_tous' => 'Všetci administrátori (vrátane tých s obmedzeniami)',
'administrateur' => 'administrátor',
'admins' => 'Administrátori',
'admins_redacs' => 'Administrátori a redaktori',
'admins_rubriques' => 'administrátori prepojení s rubrikami majú:',
'attention_crayons' => '<small><strong>Pozor.</strong> Tieto nastavenia môžu fungovať iba ak použijete zásuvný modul, ktorý ponúka rozhranie na úpravu (ako napríklad <a href="http://contrib.spip.net/Les-Crayons">Farbičky.</a>)</small>', # MODIF
'attention_version' => 'Majte na pamäti, že tieto nastavenia nemusia vo vašej verzii SPIPu fungovať:',
'auteur_message_advitam' => 'Autor správy natrvalo',
'auteur_message_heure' => 'Autor správy na hodinu',
'auteur_modifie_article' => '<strong>Článok upravuje autor:</strong> každý redaktor môže upravovať publikované články, ktoré napísal.
<br />
<i>Pozn.: táto možnosť sa bude vzťahovať aj pri zaregistrovaných návštevníkoch, ak budú uvedení ako autori a ak sa bude využívať špeciálne rozhranie.</i>',
'auteur_modifie_email' => '<strong>E-mailovú adresu upravuje redaktor:</strong> v zázname o svojich osobných údajoch si každý redaktor môže zmeniť e-mailovú adresu.',
'auteur_modifie_forum' => '<strong>Diskusné fórum moderuje autor:</strong> každý redaktor môže moderovať diskusné fórum k článkom, ktoré napísal.',
'auteur_modifie_petition' => '<strong>Petíciu moderuje autor:</strong> každý redaktor môže moderovať petíciu, ktorú sám vytvoril.',
// C
'config_auteurs' => 'Nastavenia autorov',
'config_auteurs_rubriques' => 'Aký typ autorov môže byť <b>prepojený s rubrikami?</b>',
'config_auteurs_statut' => 'Aká je <b>predvolená funkcia</b> pri zápise autora?',
'config_plugin_qui' => 'Kto môže <strong>meniť nastavenia</strong> zásuvných modulov (aktivácia, atď.)?',
'config_site' => 'Nastavenia stránky',
'config_site_qui' => 'Kto môže<strong>meniť nastavenia</strong> stránky?',
'crayons' => 'Crayons',
// D
'deja_defini' => 'Inde už boli definované tieto povolenia:',
'deja_defini_suite' => 'Zásuvný modul "Autorita" nedokáže zmeniť niektoré z týchto nastavení, a preto nebudú fungovať.
<br />Ak chcete vyriešiť tento problém, mali by ste skontrolovať, či sú v súbore <tt>mes_options.php</tt> (alebo v inom aktívnom zásuvnom module) definované tieto funkcie.',
'descriptif_1' => 'Táto stránka s nastaveniami je vyhradená pre webmasterov stránky:',
'descriptif_2' => '<p>Ak chcete upraviť tento zoznam, upravte, prosím, súbor <tt>config/mes_options.php</tt> (ak treba, vytvorte ho) a zadajte zoznam prihlasovacích údajov webmasterov v tejto podobe:</p>
<pre>&lt;?php
define(
\'_ID_WEBMESTRES\',
\'1:5:8\');
?&gt;</pre>
<p>Počnúc verziou 2.1 sa práva webmastera dajú administrátorovi prideliť na stránke na úpravu údajov o autorovi.</p>
<p>Poznámka: webmasteri definovaní týmto spôsobom už viac nemusia overovať svoju totožnosť cez FTP pri vykonávaní zásadných operácií (napríklad pri aktualizácii databázy na novú verziu).</p>
<a href=\'http://contrib.spip.net/Autorite\' class=\'spip_out\'>Pozrite si dokumentáciu</a>
', # MODIF
'details_option_auteur' => '<small><br />Nateraz možnosť "autor" funguje iba pre zaregistrovaných autorov (napríklad diskusné fóra, na ktoré sa treba prihlásiť). A ak je táto možnosť aktivovaná, možnosť upravovať diskusné fóra majú aj administrátori stránky.
</small>',
'droits_des_auteurs' => 'Práva autorov',
'droits_des_redacteurs' => 'Práva redaktorov',
'droits_idem_admins' => 'rovnaké práva pre všetkých administrátorov',
'droits_limites' => 'obmedzené práva na tieto rubriky',
// E
'effacer_base_option' => '<small><br />Odporúčaná možnosť je "človek", štandardná možnosť v SPIPe je "administrátori" (ale vždy s kontrolou cez FTP).</small>',
'effacer_base_qui' => 'Kto môže <strong>mazať</strong> databázu stránky?',
'espace_publieur' => 'Otvoriť zónu publikovania',
'espace_publieur_detail' => 'Nižšie vyberte oblasť, z ktorej má vzniknúť otvorená zóna na publikovanie pre redaktorov a zaregistrovaných návštevníkov (pod podmienkou, že máte rozhranie ako napr. Farbičky a formulár na odoslanie článku):',
'espace_publieur_qui' => 'Chcete otvoriť publikovanie — za administrátormi:',
'espace_wiki' => 'Zóna wiki',
'espace_wiki_detail' => 'Nižšie vyberte oblasť, ktorá bude slúžiť ako wiki, čiže budú ju môcť upravovať všetci z verejne prístupnej stránky (pod podmeinkou, že máte rozhranie, ako napr. Farbičky):',
'espace_wiki_mots_cles' => 'Zóna wiki podľa kľúčových slov',
'espace_wiki_mots_cles_detail' => 'Vyberte si kľúčové slová, ktoré aktivujú režim wiki, teda taký, ktorý budú môcť upravovať všetci z verejne prístupnej stránky (pod podmienkou, že máte rozhranie, ako napr. Farbičky)',
'espace_wiki_mots_cles_qui' => 'Chcete otvoriť túto stránku wiki za administrátormi:',
'espace_wiki_qui' => 'Chcete otvoriť túto stránku wiki — za administrátormi:',
// F
'forums_qui' => '<strong>Diskusné fóra:</strong> kto môže meniť obsah diskusných fór:',
// I
'icone_menu_config' => 'Autorita',
'info_gere_rubriques' => 'Spravuje tieto rubriky:',
'info_gere_rubriques_2' => 'Spravujem tieto rubriky:',
'infos_selection' => '(viac možností môžete vybrať klávesom Shift)',
'interdire_admin' => 'Zaškrtnite polia, ak chcete zakázať administrátorom vytváranie',
// M
'mots_cles_qui' => '<strong>Kľúčové slová:</strong> kto môže vytvárať a upravovať kľúčové slová:',
// N
'non_webmestres' => 'Toto nastavenie neplatí pre webmasterov.',
'note_rubriques' => '(Majte na pamäti, že vytvárať rubriky môžu len administrátori a administrátori s obmedzeniami to môžu robiť len vo svojich rubrikách.)',
'nouvelles_rubriques' => 'z nových rubrík do koreňového adresára stránky',
'nouvelles_sous_rubriques' => 'z nových podrubrík v stromovej štruktúre.',
// O
'ouvrir_redacs' => 'Otvoriť redaktorom stránky:',
'ouvrir_visiteurs_enregistres' => 'Otvoriť zaregistrovaným návštevníkom:',
'ouvrir_visiteurs_tous' => 'Otvoriť všetkým návštevníkom stránky:',
// P
'pas_acces_espace_prive' => '<strong>Bez prístupu do súkromnej zóny:</strong> redaktori nemajú prístup do súkromnej zóny.',
'personne' => 'Hocikto',
'petitions_qui' => '<strong>Podpisy:</strong> kto môže meniť podpisy pod petíciami:',
'publication' => 'Publikovanie',
'publication_qui' => 'Kto môže publikovať na stránke:',
// R
'redac_tous' => 'Všetci redaktori',
'redacs' => 'redaktorom stránky',
'redacteur' => 'redaktor',
'redacteur_lire_stats' => '<strong>Redaktori môžu vidieť štatistiky:</strong> redaktori môžu vidieť štatistiky.',
'redacteur_modifie_article' => '<strong>Redactor upravuje odoslané články:</strong> každý redaktor môže upravovať články odoslaný na publikovanie aj ak je bez autora.',
'refus_1' => '<p>Iba webmasteri stránky',
'refus_2' => 'majú povolené meniť tieto parametre.</p>
<p>Ak chcete zistiť viac informácií, prečítajte si <a href="http://contrib.spip.net/Autorite">dokumentáciu.</a></p>', # MODIF
'reglage_autorisations' => 'Nastavenie povolení',
// S
'sauvegarde_qui' => 'Kto môže vytvárať <strong>zálohy?</strong>',
// T
'tous' => 'Všetko',
'tout_deselectionner' => ' odznačiť všetko',
// V
'valeur_defaut' => '(predvolená hodnota)',
'visiteur' => 'návštevník',
'visiteurs_anonymes' => 'anonymní návštevníci môžu vytvárať nové stránky.',
'visiteurs_enregistres' => 'prihláseným návštevníkom',
'visiteurs_tous' => 'všetkým návštevníkom stránky.',
// W
'webmestre' => 'Webmaster',
'webmestres' => 'Webmasteri'
);