You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
contact/lang/contact_ca.php

109 lines
5.4 KiB
PHP

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/contact?lang_cible=ca
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'alerte_effacement' => 'Confirmeu que sesborrin les dades de configuració de contacte.',
// B
'bouton_effacer' => 'Esborrar',
// C
'champ_adresse' => 'Adreça',
'champ_civi_explication' => 'Opcions avançades del camp civilitat',
'champ_civilite' => 'Tractament',
'champ_code_postal' => 'Codi postal',
'champ_etat' => 'Estat',
'champ_impose' => 'camp obligatori',
'champ_infolettre' => 'Full informatiu',
'champ_mail' => 'Correu electrònic',
'champ_nom' => 'Cognom',
'champ_obligatoire' => 'Obligatori?',
'champ_organisation' => 'Organització',
'champ_pays' => 'País',
'champ_portable' => 'Mòbil',
'champ_prenom' => 'Nom',
'champ_sujet' => 'Assumpte',
'champ_telephone' => 'Telèfon',
'champ_texte' => 'Text',
'champ_ville' => 'Ciutat',
'configuration_barre_impossible' => 'Un altre connector impedeix lús del portaplomes a lespai públic; els canvis de sota quedaran sense efecte.',
'configuration_barre_oui' => 'Mostrar la barre tipus completa.',
'configuration_champs_message' => 'Configuració del portaplomes.',
'configuration_champs_message_explication' => 'Configuració de la barra tipogràfica associada al text del missatge.',
'configuration_destinataires' => 'Destinataris',
'configuration_destinataires_explication' => 'Escolliu un o diversos autors amb els que els visitants podran contactar. Si no hi ha res definit, és lautor núm. 1 (el que ha instal·lat el lloc) el que sutilitzarà.',
'configuration_destinataires_plusieurs' => 'Permetre als visitants escollir <b>diversos</b> destinataris dentre la llista seleccionada a sota',
'configuration_destinataires_plusieurs_et' => '... engrandida pels autors eventualment tramés al formulari.',
'configuration_destinataires_plusieurs_ou' => '... o dentre el grup dautors eventualment tramès al formulari',
'configuration_destinataires_tous' => 'Posar <b>tots</b> aquests autors com a destinataris del correu',
'configuration_destinataires_tous_et' => '... afegir-los-hi el grup dautors eventualment tramesos al formulari',
'configuration_destinataires_tous_ou' => '... o només aquells eventualment tramesos al formulari',
'configuration_destinataires_un' => 'Forçar que els visitants escolleixin <b>un únic</b> destinatari dentre la llista seleccionada més avall',
'configuration_destinataires_un_et' => '... engrandida pels autors eventualment tramesos al formulari.',
'configuration_destinataires_un_ou' => '... o dentre el grup dautors eventualment tramesos al formulari',
'configuration_intro' => 'Introducció',
'configuration_intro_explication' => 'Escriure eventualment un text que introduirà el formulari.',
'configuration_no_barre' => 'No proposar barra tipus.',
'configuration_no_previsualisation' => 'Mostrar la barra tipus sense el botó de previsualització.',
'configuration_pj' => 'Adjuncions',
'configuration_pj_autoriser' => 'Autoritzar lenviament dadjuncions',
'configuration_pj_facteur_absent' => 'Per utilitzar aquesta funció, heu dinstal·lar el connector Carter.',
'configuration_pj_nb_max' => 'Número màxim dadjuncions',
'configuration_regle_liste_explication' => 'Escolliu una regla de càlcul de la llista de destinataris potencials i del mètode de selecció proposat a linternauta.',
'consulter_memoire' => 'Aquest missatge sha enregistrat al vostre lloc:',
'courriel_de' => 'De',
// D
'deplacement_possible' => 'Desplaçament vertical per arrossegar-deixar',
'description_menu_contact' => 'Element del menú cap a la pàgina del formulari de contacte',
// F
'form_destinataire' => 'Escolliu un destinatari',
'form_destinataires' => 'Escolliu els destinataris',
'form_pj_ajouter_pluriel' => 'Afegir adjuncions',
'form_pj_ajouter_singulier' => 'Afegir una adjunció',
'form_pj_fichier_ajoute' => 'El fitxer sha afegit correctament: ',
'form_pj_importer' => 'Importar un fitxer',
'form_pj_previsu_pluriel' => 'Adjuncions',
'form_pj_previsu_singulier' => 'Adjunció',
'form_pj_supprimer' => 'Suprimir',
'form_pj_titre' => 'Títol del fitxer',
'forum_attention_nbre_caracteres' => '<b>Atenció!</b> el vostre missatge ha de tenir com a mínim @nbre_caract@ caràcters.',
// H
'horodatage' => 'Formulari enviat el: @horodatage@.',
// I
'inforigine' => 'Informació tramesa pel formulari: ',
'informez_moi' => 'Accepto rebre, per correu electrònic, informacions provinents de la vostra organització.',
'infos_collecte' => 'Informacions recopilada',
'infos_supplementaires' => 'Informacions suplementàries',
// M
'madame' => 'Senyora',
'mademoiselle' => 'Senyoreta',
'monsieur' => 'Senyor',
'msg_messagerie' => 'Correu electrònic de contacte',
// P
'preselection' => 'Desmarcar tots els ítems de la llista de destinataris',
// S
'sauv_message' => 'Salvaguardar els missatges de contacte',
'sauv_message_explication' => 'Permet enregistrar els missatges de contactes i mostrar-los en una missatgeria específica.',
'sauv_message_ok' => 'Salvaguardar els missatges de contactes',
'succes' => 'Gràcies, el teu missatge sha enviat correctament.<br />Us respondrem el més aviat possible.<br />Lequip de @equipe_site@',
// T
'titre' => 'Formulari de contacte',
'titre_court' => 'Contacte'
);