You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
contact/lang/contact_nl.php

126 lines
6.3 KiB
PHP

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/contact?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'alerte_effacement' => 'Bevestig het wissen van de configuratiegegevens van Contact.',
// B
'bouton_effacer' => 'Wissen',
// C
'champ_adresse' => 'Adres',
'champ_civi_explication' => 'Gevorderde instellingen van het veld aanhef',
'champ_civilite' => 'Aanhef',
'champ_code_postal' => 'Postcode',
'champ_etat' => 'Staat',
'champ_impose' => 'verplicht veld',
'champ_infolettre' => 'Infobrief',
'champ_mail' => 'Mail',
'champ_nom' => 'Naam',
'champ_obligatoire' => 'Verplicht',
'champ_organisation' => 'Organisatie',
'champ_pays' => 'Land',
'champ_portable' => 'GSM',
'champ_prenom' => 'Voornaam',
'champ_sujet' => 'Onderwerp',
'champ_telephone' => 'Telefoon',
'champ_texte' => 'Tekst',
'champ_ville' => 'Plaats',
'configuration_barre_forum' => 'Toon een forum knoppenbalk.',
'configuration_barre_impossible' => 'Een andere plugin verhindert het gebruik van Penhouder (Porte-Plume) in de publieke site en onderstaande instellingen hebben dan ook geen effect.',
'configuration_barre_oui' => 'Toon de volledige knoppenbalk.',
'configuration_champs_message' => 'Instelling van Penhouder (Porte-Plume).',
'configuration_champs_message_explication' => 'Instelling van de typografische knoppenbalk van het tekstveld.',
'configuration_destinataires' => 'Geadresseerden',
'configuration_destinataires_explication' => 'Kies een of meerder auteurs waarmee bezoekers contact kunnen opnemen. Wanneer niets is gedefinieerd, wordt auteur nummer 1 (die de website installeerde) gebruikt.',
'configuration_destinataires_plusieurs' => 'Laat bezoekers <b>meerdere</b> geadresseerden kiezen uit onderstaande lijst',
'configuration_destinataires_plusieurs_et' => '... aangevuld met de auteurs die op het formulier zijn aangegeven.',
'configuration_destinataires_plusieurs_ou' => '... waaronder de auteurs die eventueel op het formulier zijn aangegeven',
'configuration_destinataires_tous' => 'Addresseer de mail aan <b>alle</b> auteurs',
'configuration_destinataires_tous_et' => '... aangevuld met de auteurs die op het formulier zijn aangegeven',
'configuration_destinataires_tous_ou' => '... of slechts degene die eventueel op het formulier zijn aangegeven',
'configuration_destinataires_un' => 'Forceer bezoekers <b>een enkele</b> geadresseerde te kiezen uit onderstaande lijst',
'configuration_destinataires_un_et' => '... aangevuld met de auteurs die op het formulier zijn aangegeven.',
'configuration_destinataires_un_ou' => '... waaronder de auteurs die eventueel op het formulier zijn aangegeven',
'configuration_intro' => 'Introductie',
'configuration_intro_explication' => 'Schrijf eventueel een introductietekst voor het formulier.',
'configuration_no_barre' => 'Geen knoppenbalk aanbieden.',
'configuration_no_previsualisation' => 'Toon de knoppenbalk zonder de preview-knop.',
'configuration_pj' => 'Bijlagen',
'configuration_pj_autoriser' => 'Sta bijlagen toe',
'configuration_pj_facteur_absent' => 'Voor deze functie is de plugin Postbode (Facteur) vereist.',
'configuration_pj_nb_max' => 'Maximum aantal bijlagen',
'configuration_regle_liste_explication' => 'Kies een formule voor de lijst van potentiële geadresseerden en de voorgestelde selectiemethode.',
'configuration_texteinfolettre' => 'Tekst infobrief',
'configuration_texteinfolettre_explication' => 'Kies eventueel de tekst bij de keuze infobrief.',
'consulter_memoire' => 'Dit bericht is op je site geregistreerd:',
'courriel_de' => 'Van',
// D
'deplacement_possible' => 'Vertikaal verplaatsen met schuiven en plakken',
'description_menu_contact' => 'Menu onderdeel naar de bladzijde van het contactformulier',
'description_page-contact' => 'Deze optionele bladzijde, toegankelijk via <i>spip.php ?page=contact</i>, bied een contactformulier (voeg de link aan je menu toe).',
// F
'form_destinataire' => 'Kies een geadresseerde',
'form_destinataires' => 'Kies de geadresseerden',
'form_pj_ajouter_pluriel' => 'Voeg bijlagen toe',
'form_pj_ajouter_singulier' => 'Voeg een bijlage toe',
'form_pj_fichier_ajoute' => 'Het bestand is toegevoegd: ',
'form_pj_importer' => 'Een bestand importeren',
'form_pj_previsu_pluriel' => 'Bijlagen',
'form_pj_previsu_singulier' => 'Bijlage',
'form_pj_supprimer' => 'Verwijderen',
'form_pj_titre' => 'Titel van het bestand',
'forum_attention_nbre_caracteres' => '<b>Let op!</b> Je bericht moet ten minste @nbre_caract@ tekens bevatten.',
// H
'horodatage' => 'Formulier geplaatst op: @horodatage@.',
// I
'inforigine' => 'Op het formulier doorgestuurde informatie: ',
'informez_moi' => 'Ik accepteer om per email informatie over deze organisatie te ontvangen.',
'infos_collecte' => 'Verzamelde informatie',
'infos_supplementaires' => 'Extra informatie',
// M
'madame' => 'Mevrouw',
'mademoiselle' => 'Mejuffrouw',
'message_erreur_robot' => 'Je bent een robot. Gemene robot.',
'message_erreur_transmission' => 'Er is een fout in de verzending opgetreden, doe alsjeblieft je verzoek opnieuw.',
'message_redemander_pass' => 'Je e-mailadres "@email@" werd al geregistreerd bij een eerder contactbericht. Vraag om je account aan te passen een <a href="@url_pass@">wijziging van het wachtwoord</a> en identificeer jezelf een eerste keer.',
'modele_label_auteur' => 'Vooraf een auteur selecteren (facultatief)?',
'modele_nom_formulaire' => 'het geavanceerde contactformulier',
'monsieur' => 'Mijnheer',
'msg_messagerie' => 'Contactberichtensysteem',
// N
'noisette_label_afficher_titre_noisette' => 'Een titel tonen?',
'noisette_label_niveau_titre' => 'Kies de nieuwe titel',
'noisette_label_titre_noisette' => 'Titel:',
'noisette_label_titre_noisette_perso' => 'Aangepaste titel:',
'noisette_titre_perso' => 'Aangepaste titel',
// P
'par_qui' => 'Door: ',
'preselection' => 'Verwijder de selectie van geadresseerden',
// S
'sauv_message' => 'Contactberichten opslaan',
'sauv_message_explication' => 'Sla contactberichten op en toon ze in een speciale mailbox.',
'sauv_message_ok' => 'Contactberichten opslaan',
'succes' => 'Bedankt, je bericht werd verzonden.<br />Wij antwoorden zo spoedig mogelijk.<br />Het team van @equipe_site@',
// T
'titre' => 'Contactformulier',
'titre_court' => 'Contact'
);