You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
facteur/lang/facteur_nl.php

101 lines
4.6 KiB
PHP

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/facteur?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'config_info_enregistree' => 'De configuratie is opgeslagen',
'configuration_adresse_envoi' => 'Configuratie van het verzendadres',
'configuration_facteur' => 'Postbode',
'configuration_facteur_smtp_tls_allow_self_signed' => 'Validatie van het SSL certificaat',
'configuration_mailer' => 'Configuratie van de mailer',
'configuration_smtp' => 'Verzendwijze',
'configuration_smtp_descriptif' => 'Kies, wanneer je twijfelt voor de functie PHP mail.',
'corps_email_de_test' => 'Dit is een geaccentueerd testbericht',
// E
'email_envoye_par' => 'Verzonden door @site@',
'email_test_envoye' => 'Het testbericht is verzonden. Ontvang je het niet juist, controleer dan de configuratie van de server.',
'erreur' => 'Fout',
'erreur_dans_log' => ': meer details in het logbestand',
'erreur_envoi_bloque_constante' => 'Verzending wordt geblokkeerd door de constante <tt>_TEST_EMAIL_DEST</tt>.
Controleer het bestand <tt>mes_options.php</tt>',
'erreur_generale' => 'Een of meerdere fouten in de configuratie. Controleer de inhoud van dit formulier.',
'erreur_invalid_host' => 'Deze hostnaam is onjuist',
'erreur_invalid_port' => 'Dit poortnummer is onjuist',
// F
'facteur_adresse_envoi_email' => 'Email:',
'facteur_adresse_envoi_nom' => 'Naam:',
'facteur_bcc' => 'Verborgen (BCC) :',
'facteur_cc' => 'Kopie (CC) :',
'facteur_copies' => 'Kopieën:',
'facteur_copies_descriptif' => 'Deze adressen worden in kopie van de email gezet. Niet meer dan één adres in kopie en/of in verborgen kopie.',
'facteur_email_test' => 'Een test email sturen naar:',
'facteur_filtre_accents' => 'Zet tekens met accenten om in hun html-code (met name voor Hotmail).',
'facteur_filtre_css' => 'Zet de stijlen binnen &lt;head&gt; en &lt;/head&gt; om in "inline" stijlen, wat zinvol is voor webmails.',
'facteur_filtre_images' => 'Voeg afbeeldingen in',
'facteur_filtre_iso_8859' => 'Omzetten in ISO-8859-1',
'facteur_filtres' => 'Filters',
'facteur_filtres_descriptif' => 'Bij het verzenden kunnen bepaalde filters worden toegepast.',
'facteur_smtp_auth' => 'Vereist authentificatie:',
'facteur_smtp_auth_non' => 'nee',
'facteur_smtp_auth_oui' => 'ja',
'facteur_smtp_host' => 'Host:',
'facteur_smtp_password' => 'Wachtwoord:',
'facteur_smtp_port' => 'Poort:',
'facteur_smtp_secure' => 'Beveiligde verbinding:',
'facteur_smtp_secure_non' => 'nee',
'facteur_smtp_secure_ssl' => 'SSL (gedeprecieerd)',
'facteur_smtp_secure_tls' => 'TLS (aanbevolen)',
'facteur_smtp_sender' => 'Return-Path (optioneel)',
'facteur_smtp_sender_descriptif' => 'Geef het Return-Path voor de mail aan, bv voor feedback of fouten.',
'facteur_smtp_tls_allow_self_signed_non' => 'het SSL certificaat van de SMTP server is uitgegeven door een Certificaatautoriteit (aanbevolen).',
'facteur_smtp_tls_allow_self_signed_oui' => 'het SSL certificaat van de SMTP server is automatisch ondertekend.',
'facteur_smtp_username' => 'Naam van de gebruiker:',
// I
'info_envois_bloques_constante' => 'Verzending wordt volledig geblokkeerd door de constante <tt>_TEST_EMAIL_DEST</tt>.',
'info_envois_forces_vers_email' => 'Verzending wordt geforceerd naar adres <b>@email@</b> door de constante <tt>_TEST_EMAIL_DEST</tt>',
// L
'label_email_test_from' => 'Verzender',
'label_email_test_from_placeholder' => 'from@example.org (optioneel)',
'label_email_test_important' => 'Deze e-mail is belangrijk',
'label_facteur_forcer_from' => 'Forceer dit verzendadres wanneer de <tt>From</tt> niet tot hetzelfde domein behoort',
'label_message_envoye' => 'Bericht verzonden:',
// M
'message_identite_email' => 'De <a href="@url@">configuratie van plugin <i>Facteur</i></a> laadt dit e-mailadres met <b>@email@</b> voor het verzenden van mails.',
// N
'note_test_configuration' => 'Een e-mail wordt naar het aangegeven adres verzonden.',
// P
'personnaliser' => 'Instellingen aanpassen',
// S
'sujet_alerte_mail_fail' => '[MAIL] FAIL verzending aan @dest@ (status: @sujet@)',
// T
'tester' => 'Testen',
'tester_la_configuration' => 'Configuratietest',
'titre_configurer_facteur' => 'Configuratie van Postbode (<i>Facteur</i>)',
// U
'utiliser_mail' => 'Gebruik de PHP <tt>mail()</tt> functie',
'utiliser_reglages_site' => 'Gebruik de instellingen van de SPIP site',
'utiliser_smtp' => 'Gebruik SMTP',
// V
'valider' => 'Bevestigen',
'version_html' => 'HTML-versie.',
'version_texte' => 'Tekstversie.'
);