You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

105 lines
6.3 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/facteur?lang_cible=uk
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'config_info_enregistree' => 'Налаштування плагіну збережено',
'configuration_adresse_envoi' => 'Інформація про відправника',
'configuration_facteur' => 'Листоноша (Facteur)',
'configuration_facteur_smtp_tls_allow_self_signed' => 'Перевірка SSL сертифіката',
'configuration_mailer' => 'Надсилати за допомогою',
'configuration_smtp' => 'Оберіть спосіб надсилання:',
'configuration_smtp_descriptif' => 'Якщо не знаєте що вибрати - використовуйте mail() PHP.',
'corps_email_de_test' => 'Тестовий лист',
// E
'email_envoye_par' => 'Відправлено з сайту @site@',
'email_test_envoye' => 'Тестовий електронний лист успішно надіслано. Якщо ви його отримали і лист відображається некоректно, перевірте налаштування вашого сервера або зверніться до його адміністратора. ',
'erreur' => 'Помилка',
'erreur_dans_log' => ': більше подробиць може бути у лог файлі (tmp/logs)',
'erreur_envoi_bloque_constante' => 'Надсилання листа заборонено константою <tt>_TEST_EMAIL_DEST</tt>.
Перевірте файл <tt>mes_options.php</tt>',
'erreur_generale' => 'В налаштуваннях плагіну одна чи декілька помилок, вони показані у формі. ',
'erreur_invalid_host' => 'Назва хоста вказана некоректно',
'erreur_invalid_port' => 'Номер порту вказано з невірно',
// F
'facteur_adresse_envoi_email' => 'Ємейл:',
'facteur_adresse_envoi_nom' => 'Імя:',
'facteur_bcc' => 'Прихована копія (BCC) :',
'facteur_cc' => 'Копія (CC) :',
'facteur_copies' => 'Копії',
'facteur_copies_descriptif' => 'Ємейли будуть додатково надсилатися на вказані адреси. В кожному полі можна вказати лише один ємейл.',
'facteur_email_test' => 'Отримувач тестового ємейлу:',
'facteur_filtre_accents' => 'Перетворювати спеціальні символи у HTML коди.',
'facteur_filtre_css' => 'Перетворити css стилі, розміщені у секції <head></head> у inline.',
'facteur_filtre_images' => 'Вбудовувати код зображень у лист',
'facteur_filtre_iso_8859' => 'Конвертувати у ISO-8859-1',
'facteur_filtres' => 'Обробка',
'facteur_filtres_descriptif' => 'Перетворення та операції з листом перед надсиланням.',
'facteur_smtp_auth' => 'Необхідна аутентифікація:',
'facteur_smtp_auth_non' => 'ні',
'facteur_smtp_auth_oui' => 'так',
'facteur_smtp_host' => 'Хост:',
'facteur_smtp_password' => 'Пароль:',
'facteur_smtp_port' => 'Порт:',
'facteur_smtp_secure' => 'Безпека з’єднання :',
'facteur_smtp_secure_non' => 'жодної',
'facteur_smtp_secure_ssl' => 'SSL (застаріло)',
'facteur_smtp_secure_tls' => 'TLS (рекомендовано)',
'facteur_smtp_sender' => 'Ємейл для відповіді (необов’язково)',
'facteur_smtp_sender_descriptif' => 'Ємейл, на який будуть надходити відповіді на ваш лист (Return-Path)',
'facteur_smtp_tls_allow_self_signed_non' => 'SSL сертифікат SMTP сервера випущений центром сертифікації (рекомендовано).',
'facteur_smtp_tls_allow_self_signed_oui' => 'SSL сертифікат SMTP сервера випущено самостійно',
'facteur_smtp_username' => 'Логін :',
// I
'info_envois_bloques_constante' => 'Всі відправлення заблоковані константою <tt>_TEST_EMAIL_DEST</tt>.',
'info_envois_forces_vers_email' => 'Всі листи надсилаються на ємейл <b>@email@</b> через значення константи <tt>_TEST_EMAIL_DEST</tt>',
// L
'label_email_test_from' => 'Відправник',
'label_email_test_from_placeholder' => 'from@example.org (необов’язково)',
'label_email_test_important' => 'Важливий ємейл',
'label_facteur_forcer_from' => 'Відправляти з цієї адреси коли ємейл у полі <tt>From</tt> належить іншому домену',
'label_mailjet_api_key' => 'Ключ API Mailjet',
'label_mailjet_api_version' => 'Версія API ',
'label_mailjet_secret_key' => 'Приватний ключ Mailjet',
'label_message_envoye' => 'Надіслати ємейл:',
'label_utiliser_mailjet' => 'Використовувати Mailjet',
// M
'message_identite_email' => 'В <a href="@url@">налаштуваннях плагіну <i>Листоноша</i></a> для надсилання листів використовується ємейл <b>@email@</b>.',
// N
'note_test_configuration' => 'На цю адресу буде надіслано тестовий емейл ',
// P
'personnaliser' => 'Змінити',
// S
'sujet_alerte_mail_fail' => '[MAIL] ПОМИЛКА - не вийшло відправити @dest@ (тема : @sujet@)',
// T
'tester' => 'Перевірити',
'tester_la_configuration' => 'Перевірити налаштування',
'titre_configurer_facteur' => 'Налаштування Листоноші',
// U
'utiliser_mail' => 'Використувувати функцію <tt>mail()</tt> PHP',
'utiliser_reglages_site' => 'Використати налаштування сайту
',
'utiliser_smtp' => 'Використовувати SMTP',
// V
'valider' => 'Зберегти',
'version_html' => 'У форматі HTML',
'version_texte' => 'У текстовому форматі'
);