Browse Source

spip-contrib.net -> contrib.spip.net pour Francky

find . -name '*' | grep '/lang/'  | xargs sed -i 's#http://www.spip-contrib.net/#http://contrib.spip.net#g'
find . -name '*.xml' | xargs sed -i 's#http://www.spip-contrib.net/#http://contrib.spip.net#g'
v1
ben.spip@gmail.com 8 years ago
parent
commit
fbe06ef247
  1. 2
      plugin.xml

2
plugin.xml

@ -4,7 +4,7 @@
<version>1.0.0</version>
<version_base>0.1.7</version_base>
<etat>stable</etat>
<auteur>[Berio Molina->http://www.berio.alg-a.org], [Horaciogd->http://www.vhplab.net], [b_b->http://www.spip-contrib.net/b_b]</auteur>
<auteur>[Berio Molina->http://www.berio.alg-a.org], [Horaciogd->http://www.vhplab.net], [b_b->http://contrib.spip.net/b_b]</auteur>
<description>
<multi>
[gl] Este plugin, xunto co plugin Google Map API, permite visualizar mapas GoogleMaps nas p&#225;xinas p&#250;blicas do sitio. Os artigos e as palabras chaves do sitio poden ser xeocalizadas por marcadores nos mapas.

Loading…
Cancel
Save