You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

48 lines
1.5 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/inserer_modeles?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_choisir' => 'Kiezen',
'bouton_inserer' => 'Invoegen',
// C
'choisir_modele' => 'Wat wil je invoegen?',
'choix_objets_editable' => 'Kies één of meer objecten', # MODIF
'choix_objets_editable_explication' => 'Geef één of meer objecten aan waarin het blok voor het invoegen van modellen moet verschijnen.', # MODIF
// E
'erreur_choix_modele' => 'Je moet een model kiezen.',
// I
'item_center' => 'in het midden',
'item_left' => 'links',
'item_right' => 'rechts',
// L
'label_alignement' => 'Uitlijning',
'label_id_document' => 'Documentnummer',
// M
'message_code_insere' => 'Het baken werd in de tekst geplaatst.',
'message_double_clic' => 'Dubbelklikken om het model in de tekst te plaatsen.',
'message_inserer_code' => 'Je kont de code voor het model kopiëren en in je tektst plakken. Een dubbelklik op de code voegt hem automatisch in het tekstveld in.',
// N
'nom_media' => 'een document',
// O
'outil_inserer_modeles' => 'Een model invoegen',
// T
'titre_inserer' => '@modele@ invoegen',
'titre_inserer_modeles' => 'Een model invoegen',
'titre_page_configurer_inserer_modeles' => 'Configureer de plugin ’Model invoegen’' # MODIF
);