You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

71 lines
2.6 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'archives' => 'Archieven',
'archives_gerer' => 'Archieven beheren',
'archives_placer' => 'Brief wordt in archief geplaatst',
'autre' => 'Ander :',
'apercu' => 'Kort overzicht',
// C
'charger_derniere' => 'De laatste brief downloaden',
'config' => 'Configureren',
'consulter' => 'Raadplegen',
'compose_sujet' => 'Onderwerp van mail',
'compose_non_spip' => 'SPIP kortere niet gedragen',
'compose_contenu' => 'Inleidingstekst',
'compose_edito' => 'deze tekst uitgeven',
'compose_cochant' => 'Kies de artikelen die u in de brief wil publiceren door aan te duiden ...',
'compose_liste' => 'EN / OF <br />de nummers van de te publiceren artikelen aangeven gescheiden door een komma',
'compose_submit' => 'Aan de brief toevoegen',
'choix_lang' => 'De brief schrijven in ',
// D
'destinataires' => 'Ontvangers',
// E
'ecrire_nouvelle' => 'Een brief schrijven',
'ecrire_nouvelle2' => 'Een nieuwe brief schrijven',
'erreur_ecriture' => '<strong>fout:</strong> onmogelijk om de brief in het formaat HTML te cre·en, de parameter weg van toegang en de rechten in schrift te controleren (chmod 777)',
'erreur_ecriture_stockage' => 'Lijst van opslag van de brief onmogelijk te cre·en',
'erreur_envoi' => 'Fout bij de verzending van mail',
'erreur_no_dest' => 'Fout: geen ontvangers',
'erreur_lecture' => 'De fout: onmogelijk om het dossier te lezen',
'expediteur' => 'Afzender',
'email_seulement' => 'e-mail alleen',
'envoi' => 'Zenden',
'effacer' => 'Uitwissen',
'effacer_confirm' => 'Bent u zeker deze brief uit te willen wissen?',
// I
'info' => 'Deze bladzijde maakt het mogelijk om een brief op maat te cre·en door uw artikelen te kiezen.',
// L
'lang_toute' => 'alle talen',
'lettres_dispo' => 'beschikbare brief / brieven',
'lettre_du' => 'brief van',
'lettre_txt_auto' => 'Dit is een automatisch bericht - niet beantwoorden',
'lettre_txt_titre' => 'INFORMATIEBRIEF VAN',
'lettre_txt_html_dispo' => 'De versie HTML van deze brief is on-line beschikbaar: ',
'lettre_txt_unsub' => 'abonnement wijzigen: ',
'lettre_html_unsub' => 'zich voor de brief uitschrijven',
// M
'ma_lettre'=>'Mijn brief',
'ma_lettre_warning' => 'Als u er niet in slaagt deze brief juist te lezen, ga meteen naar',
// S
'succes_envoi' => 'de brief is goed vertsuurd',
// V
'version_html' => 'HTML Versie',
'version_txt' => 'Tekst versie',
'voir' => 'zien'
);