You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

251 lines
17 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'afficher' => 'Tonen',
// B
'bouton_parcourir_docs_article' => 'Blader door het artikel',
'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Blader door de nieuwsflits',
'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Blader door de rubriek',
'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Blader door de mediatheek',
// C
'construire_action_annuler' => 'Annuleren',
'construire_action_configurer' => 'Instellen',
'construire_action_deplacer' => 'Verplaats',
'construire_action_dupliquer' => 'Kopieer',
'construire_action_dupliquer_copie' => '(copy)',
'construire_action_supprimer' => 'Verwijder',
'construire_ajouter_champ' => 'Voeg veld toe',
'construire_ajouter_groupe' => 'Een groep toevoegen',
'construire_attention_enregistrer' => 'Sla je wijzingen op!',
'construire_attention_modifie' => 'Het onderstaande formulier wijkt van het oorspronkelijke af. Je kunt het naar de oorspronkelijke staat herstellen.',
'construire_attention_supprime' => 'Je wijzigingen bevatten verwijderingen van velden. Bevestig de nieuwe formulierversie.',
'construire_aucun_champs' => 'Dit formulier heeft geen velden.',
'construire_configurer_globales_label' => 'Globale opties configureren',
'construire_confirmer_supprimer_champ' => 'Wil je dit veld echt verwijderen?',
'construire_info_nb_champs_masques' => '@nb@ verborgen veld(en) bij het opzetten van de groep.',
'construire_position_explication' => 'Geef aan voor welk veld dit veld moet worden geplaatst.',
'construire_position_fin_formulaire' => 'Aan het eind van het formulier',
'construire_position_fin_groupe' => 'Aan het eind van groep @groupe@',
'construire_position_label' => 'Positie van het veld',
'construire_reinitialiser' => 'Formulier resetten',
'construire_reinitialiser_confirmer' => 'Je verliest alle aanpassingen. Weet je zeker dat je naar het originele formulier terug wilt?',
'construire_verifications_aucune' => 'Geen',
'construire_verifications_label' => 'Toe te passen verificatie',
// D
'data_cols_label' => 'Reacties mogelijk (in kolom)',
'data_rows_label' => 'Vragen (online)',
// E
'erreur_generique' => 'Er zitten fouten in onderstaande velden. Controleer je invoer',
'erreur_option_nom_unique' => 'Deze naam wordt al door een ander veld gebruikt. Het moet binnen het formulier een unieke naam hebben.',
'erreur_syntaxe_afficher_si' => 'Onjuiste syntaxis van de test',
'erreur_valeur_inacceptable' => 'Ingevoerde waarde is onacceptabel.',
// F
'fichier_erreur_explication_renvoi_alternative' => 'Je kunt een nieuw bestand versturen, of het formulier als zodanig. Het oude bestand wordt niet bewaard.',
'fichier_erreur_explication_renvoi_pas_alternative' => 'Je moet een ander bestand sturen.',
// I
'info_configurer_saisies' => 'Testbladzijde voor invoer',
// L
'label_annee' => 'Jaar',
'label_jour' => 'Dag',
'label_mois' => 'Maand',
// M
'masquer' => 'Verbergen',
// O
'option_aff_art_interface_explication' => 'Toon uitsluitend artikelen in de gebruikerstaal', # MODIF
'option_aff_art_interface_label' => 'Meertalige display',
'option_aff_langue_explication' => 'Toon de gekozen taal voor de titel van het artikel of de rubriek',
'option_aff_langue_label' => 'Toon de taal',
'option_aff_rub_interface_explication' => 'Toon alleen rubrieken in de gebruikerstaal', # MODIF
'option_aff_rub_interface_label' => 'Meertalige display',
'option_afficher_si_explication' => 'Geef de voorwaarde op voor het vertonen van het veld in functie van de waarde van andere velden. De identificatie van de andere velden moet tussen <code>@</code> worden geplaatst. <br />Bijvoorbeeld <code>@selection_1@=="Toto"</code> geeft de voorwaarde aan dat het veld moet worden getoond wanneer veld <code>selection_1</code> de waarde <code>Toto</code> heeft.<br/>Je kunt daarbij de booleaanse operators <code>||</code> (of) en <code>&&</code> (en) gebruiken.<br />
Je vindt <a href="https://contrib.spip.net/5080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volledige documentatie van de syntax op spip-contrib</a>.', # MODIF
'option_afficher_si_label' => 'Tonen onder voorwaarde',
'option_afficher_si_remplissage_uniquement_explication' => 'Door het aanvinken van dit vakje wordt de voorwaardelijke weergave alleen toegepast bij het invullen van het formulier en niet bij het weergeven van de resultaten.',
'option_afficher_si_remplissage_uniquement_label' => 'Alleen bij het invullen van het formulier',
'option_afficher_si_remplissage_uniquement_label_case' => 'Verberg de invoer uitsluitend tijdens het invullen', # MODIF
'option_attention_explication' => 'Een boodschap die belangrijker is dan de uitleg.',
'option_attention_label' => 'Waarschuwing',
'option_attribut_title_label' => 'Zet een title attribuut op het label, dat de waarde van het veld bevat. Gebruiken met voorbehoud.', # MODIF
'option_autocomplete_defaut' => 'Neem de standaardwaarde',
'option_autocomplete_explication' => 'Bij het laden kan de webbrowser de velden met historische informatie vullen',
'option_autocomplete_label' => 'Vul de velden vooraf in',
'option_autocomplete_off' => 'Niet',
'option_autocomplete_on' => 'Wel',
'option_cacher_option_intro_label' => 'Verberg de eerste lege keuze',
'option_case_valeur_non_explication' => 'Geposte waarde wanneer de checkbox niet wordt geselecteerd. Let op: het gaat om een technische waarde, niet om een weergegeven waarde.',
'option_case_valeur_oui_explication' => 'Geposte waarde wanneer de checkbox is geselecteerd. Let op: het gaat om een technische waarde, niet om een weergegeven waarde.',
'option_choix_alternatif_label' => 'Toelaten een andere keuze voor te stellen', # MODIF
'option_choix_alternatif_label_defaut' => 'Andere keuze',
'option_choix_alternatif_label_label' => 'Label voor deze alternatieve keuze',
'option_choix_destinataires_explication' => 'Een of meer auteurs waaruit de gebruiker kan kiezen. Standaard wordt de auteur die de site maakte gekozen.', # MODIF
'option_choix_destinataires_label' => 'Mogelijke ontvangers',
'option_class_label' => 'Extra CSS Classes',
'option_cols_explication' => 'Veldbreedte in tekens. Deze optie kan door CSS overschreven worden.',
'option_cols_label' => 'Breedte',
'option_conteneur_class_label' => 'Aanvullende CSS classes op de container',
'option_datas_explication' => 'Je moet voor elke rij in het formulier een keuze opgeven in het formaat "key|label of the choice"', # MODIF
'option_datas_grille_explication' => 'Je moet per regel een keuze aangeven in de vorm "sleutel|Label naar keuze" ofwel "sleutel|Label links|Label rechts"', # MODIF
'option_datas_label' => 'Lijst van mogelijke keuzes',
'option_datas_sous_groupe_explication' => 'Je moet per regel een keuze aangeven in de vorm van "sleutel|Label" van de keuze. <br />Je kunt het begin van een subgroep aangeven met "*Titel van de subgroep". Om een subgroep af te sluiten kun je een nieuwe beginnen of een regel met uitsluitend "/*" invoegen.', # MODIF
'option_defaut_label' => 'Standaardwaarde',
'option_disable_avec_post_explication' => 'Als de vorige optie maar de waarde gaat in een verborgen veld.',
'option_disable_avec_post_label' => 'Geblokkeerd maar gepost.',
'option_disable_choix_explication' => 'Vermeld de keuzes gescheiden door een komma, bv.: keuze1,keuze3', # MODIF
'option_disable_choix_label' => 'Deactiveer bepaalde keuzes',
'option_disable_explication' => 'Dit veld kan geen focus krijgen.',
'option_disable_label' => 'Blokkeer het veld',
'option_erreur_obligatoire_explication' => 'Hier kun je de standaard tekst voor een foutboodschap ivm verplichte invoer instellen (anders leeglaten).',
'option_erreur_obligatoire_label' => 'Foutmelding verplicht veld',
'option_explication_explication' => 'Indien nodig, een korte omschrijving van het betroffen veld.',
'option_explication_label' => 'Uitleg',
'option_forcer_select_explication' => 'Wanneer een groep trefwoorden is gekozen, wordt standaard een radio-knop toegepast. Je kunt het gebruik van een select forceren.',
'option_forcer_select_label_case' => 'Forceer het gebruik van een select',
'option_groupe_affichage' => 'Weergave',
'option_groupe_description' => 'Omschrijving',
'option_groupe_utilisation' => 'Gebruik',
'option_groupe_validation' => 'Validatie',
'option_heure_pas_explication' => 'Een hulpmenu laat je het tijdstip in een uurrooster kiezen. Je kunt hier de tijdinterval tussen twee tijdstippen instellen (standaard 30 min).',
'option_heure_pas_label' => 'Interval in minuten in het hulpmenu',
'option_horaire_label' => 'Uurrooster',
'option_horaire_label_case' => 'Ook het uurrooster opnemen',
'option_id_groupe_label' => 'Trefwoordengroep',
'option_info_obligatoire_explication' => 'Je kan de standaard indicatie van verplichting aanpassen: <i>[Verplicht]</i>. Doe niets wanneer de standaardwaarde wilt behouden. En wil je niets aangeven, vul dan uitsluitend een spatie in.',
'option_info_obligatoire_label' => 'Indicatie verplichting',
'option_inserer_barre_choix_edition' => 'edit toolbar compleet',
'option_inserer_barre_choix_forum' => 'forum toolbar',
'option_inserer_barre_explication' => 'Voeg een porte-plume toolbar toe indien geactiveerd.',
'option_inserer_barre_label' => 'Voeg een toolbar toe',
'option_label_case_label' => 'Label staat naast de checkbox',
'option_label_explication' => 'De titel die zal worden weergegeven.',
'option_label_label' => 'Label',
'option_label_non_explication' => 'Zal bij weergave van de resultaten zichtbaar zijn.',
'option_label_non_label' => 'Label wanneer de checkbox niet is geselecteerd',
'option_label_oui_explication' => 'Zal bij weergave van de resultaten zichtbaar zijn.',
'option_label_oui_label' => 'Label wanneer de checkbox is geselecteerd',
'option_limite_branche_explication' => 'Beperk de keuze tot een specifieke tak van de site',
'option_limite_branche_label' => 'Tot één tak (hoofdrubriek) beperken',
'option_maximum_choix_explication' => 'Maximum aantal keuzes?',
'option_maximum_choix_label' => 'Begrens het aantal keuzes',
'option_maxlength_explication' => 'De gebruikers kan niet meer tekens invoeren dan dit aantal.', # MODIF
'option_maxlength_label' => 'Maximum aantal tekens',
'option_multiple_explication' => 'De gebruiker kan meerdere waardes kiezen', # MODIF
'option_multiple_label' => 'Meerdere keuzes',
'option_nom_explication' => 'Een ID-naam dat het veld identificeert. Het mag bestaan uit kleine letters of een underscore teken "_".',
'option_nom_label' => 'Veldnaam',
'option_obligatoire_label' => 'Verplicht veld',
'option_option_destinataire_intro_label' => 'Label voor de eerste lege keuze (wanneer in lijstvorm)',
'option_option_intro_label' => 'Label voor de eerste lege keuze',
'option_option_statut_label' => 'Toon de status',
'option_oui_non_valeur_non_explication' => 'Geposte waarde wanneer nee werd geselecteerd.',
'option_oui_non_valeur_oui_explication' => 'Geposte waarde wanneer ja werd geselecteerd.',
'option_placeholder_label' => 'Placeholder',
'option_pliable_label' => 'Uitvouwbaar',
'option_pliable_label_case' => 'De group velden kan worden uit- en ingevouwen.',
'option_plie_label' => 'Al ingevouwen',
'option_plie_label_case' => 'Als de groep kan worden in- en uitgevouwen, zorgt deze optie ervoor dat hij zal zijn ingevouwen wanneer het formulier wordt getoond.',
'option_previsualisation_explication' => 'Wanneer porte-plume actief is, wordt een preview tab toegevoegd.',
'option_previsualisation_label' => 'Preview activeren',
'option_readonly_explication' => 'Het veld kan worden bekeken, geselecteerd, maar niet worden aangepast.',
'option_readonly_label' => 'Alleen lezen',
'option_rows_explication' => 'Veldhoogte in regels. Deze optie kan door CSS worden overschreven.',
'option_rows_label' => 'Aantal regels',
'option_size_explication' => 'Veldbreedte in tekens. Deze optie kan door CSS worden overschreven.',
'option_size_label' => 'Veldbreedte',
'option_statut_label' => 'Specifieke status(sen)',
'option_tagfield_explication' => 'Baken voor het groepslabel. Voor een betere toegankelijkheid wordt sterk aanbevolen de standaardwaarde (baken legend) aan te houden.',
'option_tagfield_label' => 'Baken voor het groepslabel',
'option_type_choix_plusieurs' => 'Laat de gebruiker <strong>meerdere</ strong> ontvangers kiezen.', # MODIF
'option_type_choix_tous' => 'Maak <strong>alle</strong> auteurs ontvanger. De gebruiker kan niet kiezen.', # MODIF
'option_type_choix_un' => 'Laat de gebruiker <strong>een enkele</strong> ontvanger kiezen.', # MODIF
'option_type_choix_un_radio' => 'Sta de gebruiker toe <strong>een enkele</strong> geadresseerde te kiezen (door middel van een lijst).', # MODIF
'option_type_explication' => 'In "discrete" modus wordt de inhoud door sterretjes vervangen.',
'option_type_label' => 'Veldtype',
'option_type_password' => 'Verborgen tekst tijdens invoer (bv: wachtwoord)',
'option_type_text' => 'Normaal',
'option_valeur_non_label' => 'Waarde non',
'option_valeur_oui_label' => 'Waarde oui',
// P
'plugin_yaml_inactif' => 'Plugin YAML is inactief. Je moet hem activeren om deze pagina te kunnen laten functioneren.',
// S
'saisie_auteurs_explication' => 'Laat je een of meer auteurs kiezen', # MODIF
'saisie_auteurs_titre' => 'Auteurs', # MODIF
'saisie_case_explication' => 'Activeer of disactiveer een bepaalde optie.',
'saisie_case_titre' => 'Enkele checkbox',
'saisie_checkbox_explication' => 'Voor het kiezen van verschillende opties met checkboxes.',
'saisie_checkbox_titre' => 'Checkboxes',
'saisie_choix_grille_explication' => 'Maakt het mogelijk een serie multiple choice vragen te stellen op een standaard manier in de vorm van een raster',
'saisie_choix_grille_titre' => 'Vragenraster',
'saisie_date_explication' => 'Datuminvoer via een kalender-tool', # MODIF
'saisie_date_titre' => 'Datum',
'saisie_destinataires_explication' => 'Voor het kiezen van een of meer ontvangers uit voorgeselecteerde auteurs.', # MODIF
'saisie_destinataires_titre' => 'Ontvangers',
'saisie_email_explication' => 'Laat een veld van het type email toe in HTML5.',
'saisie_email_titre' => 'Email-adres',
'saisie_explication_explication' => 'Een algemene omschrijving.',
'saisie_explication_masquer_label' => 'Een knop toevoegen om de uitleg te tonen/verbergen',
'saisie_explication_texte_label' => 'Tekst van de uitleg',
'saisie_explication_titre' => 'Uitleg',
'saisie_explication_titre_label' => 'Titel van de uitleg',
'saisie_fieldset_explication' => 'Een kader dat meerdere velden kan bevatten.',
'saisie_fieldset_titre' => 'Fieldset',
'saisie_file_explication' => 'Zend een bestand',
'saisie_file_titre' => 'Bestand',
'saisie_hidden_explication' => 'Een vooraf ingevuld veld dat de gebruiker niet ziet.', # MODIF
'saisie_hidden_titre' => 'Verborgen veld',
'saisie_input_explication' => 'Een enkele tekstregel die zichtbaar of verborgen (wachtwoord) kan zijn.',
'saisie_input_titre' => 'Tekstveld',
'saisie_mot_explication' => 'Een of meer trefwoorden uit een groep', # MODIF
'saisie_mot_titre' => 'Trefwoord',
'saisie_oui_non_explication' => 'Ja of nee antwoord',
'saisie_oui_non_titre' => 'Ja of Nee',
'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Een',
'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Twee',
'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Drie',
'saisie_radio_explication' => 'Voor het kiezen van een enkele optie uit meerder mogelijkheden.', # MODIF
'saisie_radio_titre' => 'Radio knop',
'saisie_selecteur_article' => 'Toon een artikelkeuze',
'saisie_selecteur_document' => 'Toont een documentkeuze',
'saisie_selecteur_rubrique' => 'Toon een rubriekkeuze',
'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Toon een artikel- of rubriekkeuze',
'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Artikel- of rubriekkeuze', # MODIF
'saisie_selection_explication' => 'Kies een waarde uit een dropdown list box.',
'saisie_selection_multiple_explication' => 'Voor het keizen van meerder waardes uit een lijst.',
'saisie_selection_multiple_titre' => 'Meerkeuze',
'saisie_selection_titre' => 'Dropdown listbox', # MODIF
'saisie_textarea_explication' => 'Een tekstveld meet meerder regels.',
'saisie_textarea_titre' => 'Textarea',
'saisies_aplatir_tableau_montrer_groupe' => '@groupe@: @valeur@',
// T
'titre_page_saisies_doc' => 'Documentatie van saisies',
'tous_visiteurs' => 'Alle bezoekers (ook niet-geregistreerde)',
'tout_selectionner' => 'Alles/niets selecteren',
// V
'verifier_valeurs_acceptables_explication' => 'Controleer of de geposte waarde zich bevindt binnen de toegelaten waardes zoals gedefinieerd voor het veld. Gebruik deze optie niet wanneer velden dynamisch of door middel van Javascript worden gevuld.', # MODIF
'verifier_valeurs_acceptables_label' => 'Toegelaten waarden verifiëren', # MODIF
'vue_sans_reponse' => '<i>Zonder antwoord</i>',
// Z
'z' => 'zzz'
);