[Salvatore] [source:_plugins_/skeleditor/trunk/lang/ skeleditor] Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

v2
hanjo.spip@gmail.com 6 years ago
parent 64b54a74c6
commit 15fe9a3827

1
.gitattributes vendored

@ -110,6 +110,7 @@ lang/skeleditor_de.php -text
lang/skeleditor_en.php -text
lang/skeleditor_es.php -text
lang/skeleditor_fr.php -text
lang/skeleditor_nl.php -text
lang/skeleditor_pt_br.php -text
/paquet.xml -text
prive/squelettes/contenu/skeleditor.html -text

@ -8,6 +8,9 @@
</langue>
<langue code="fr" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=fr" total="59" traduits="59" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
</langue>
<langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=nl" total="59" traduits="59" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="Hanjo" lien="https://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
</langue>
<langue code="pt_br" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=pt_br" total="59" traduits="59" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="Ricardo Porto" lien="https://trad.spip.net/auteur/ricardo-porto" />
</langue>

@ -0,0 +1,93 @@
<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'action_download' => 'Downloaden',
'action_nouveau' => 'Nieuw bestand',
'action_supprimer' => 'Verwijderen',
'action_upload' => 'Een bestand verzenden',
// C
'copy_comment' => ' Kopie van @date@ door @nom@
Origineel bestand @source@',
'creer' => 'Aanmaken',
// E
'editer_skel' => 'Het skelet aanpassen',
'editer_skel_debug' => 'Het skelet aanpassen (debug modus)',
'effacer_confirme' => 'Wil je dit bestand echt verwijderen?',
'erreur_creation_sous_dossier' => 'De submap @dir@ kan niet worden gemaakt',
'erreur_droits' => 'fout: het bestand kan niet worden aangemaakt. Controleer je schrijfrechten in je map voor skeletten',
'erreur_ecrire_dans_sous_dossier' => 'In submap @dir@ kan niet worden geschreven',
'erreur_ecriture_fichier' => 'In het bestand kan niet worden geschreven',
'erreur_edition_ecriture' => 'fout: bestand kan niet worden gewijzigd',
'erreur_fichier_inexistant' => 'Dit bestand bestaat niet',
'erreur_fichier_modif_coucourante' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen veranderd. Dit is de nieuwe versie:',
'erreur_fichier_modif_coucourante_votre_version' => 'Voeg jouw versie in en leg het vast:',
'erreur_fichier_supprime' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen verwijderd. Kopieer de inhoud en maak indien nodig een nieuw bestand aan.',
'erreur_ouvert_ecrit' => 'Fout: dit bestand kan niet worden geopend of aangepast.',
'erreur_ouverture_fichier' => 'fout: het bestand kan niet worden geopend',
'erreur_overwrite' => 'Onmogelijk, dit bestand bestaat al',
'erreur_parsing' => 'Fatale fout tijdens de analyse van de lussen',
'erreur_sansgene' => 'Fout: niet toegelaten handeling',
'erreur_type_interdit' => 'Dit type bestand is niet toegestaan',
'explications_creer_dossier_squelettes' => 'On de skeletbewerker te gebruiken, moet een map <b>squelettes/</b> in de root van de site bestaan. Maak deze aan met schrijfrechten.',
'explications_filename_fichier_chemin' => 'Je kunt het volledige pad aangeven om een bestand in een submap te plaatsen (bv "modeles/document.html")',
// F
'fichier' => 'Bestand:',
'fichier_choix' => 'Kies het bestand dat je wilt aanpassen of bekijken.',
'fichier_efface_ok' => 'Bestand met succes verwijderd!',
'fichier_enregistre' => 'Het bestand werd opgeslagen',
'fichier_sauvegarde_date' => 'bestand opgeslagen @ ',
'fichier_upload' => 'Een bestand uploaden',
'fichier_upload_ok' => 'Bestand met succes geladen!',
// I
'info_copie' => 'Dit bestand zal bij het opslaan in de map <em>@dir@</em> worden gekopieerd',
// L
'label_code' => 'Inhoud',
'label_creer_fichier' => 'Een bestand aanmaken',
'label_file' => 'Bestand',
'label_filename_squelette' => 'Naam',
'label_nouveau_fichier' => 'Nieuw bestand',
'label_renommer_fichier' => 'Hernoemen of verplaatsen',
// P
'parseur_altern' => 'Alternatief',
'parseur_apres' => 'Na',
'parseur_avant' => 'Voor',
'parseur_contenu' => 'Inhoud:',
'parseur_horsboucle' => 'GEEN LUS',
'parseur_milieu' => 'Midden',
'parseur_param' => 'Parameters :',
'parseur_titre' => 'Analyse van de lussen',
// R
'rechercher' => 'Zoeken',
'rechercher_ou_remplacer' => 'of',
'remplacer' => 'vervangen',
'remplacer_par' => 'door',
'repertoire' => 'map',
// S
'sauver' => 'Bewaren',
'skeleditor_description' => 'Aanpassen van het gebruikte skelet',
'skeleditor_dossier' => 'skelettenmap: ',
'squelettes' => 'Skeletten&CSS',
// T
'target' => 'plaats',
// U
'upload' => 'Uploaden'
);
Loading…
Cancel
Save