[Salvatore] [source:_plugins_/skeleditor/trunk/lang/ skeleditor] Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

v3
hanjo.spip@gmail.com 5 years ago
parent 396859ef57
commit d52e0aae56

@ -9,7 +9,7 @@
</langue>
<langue code="fr" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=fr" total="59" traduits="59" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
</langue>
<langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=nl" total="59" traduits="52" relire="0" modifs="7" nouveaux="0" pourcent="88.14">
<langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=nl" total="59" traduits="59" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="Hanjo" lien="https://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
</langue>
<langue code="pt_br" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=pt_br" total="59" traduits="52" relire="0" modifs="7" nouveaux="0" pourcent="88.14">

@ -25,21 +25,21 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'editer_skel_debug' => 'Het skelet aanpassen (debug modus)',
'effacer_confirme' => 'Wil je dit bestand echt verwijderen?',
'erreur_creation_sous_dossier' => 'De submap @dir@ kan niet worden gemaakt',
'erreur_droits' => 'fout: het bestand kan niet worden aangemaakt. Controleer je schrijfrechten in je map voor skeletten', # MODIF
'erreur_droits' => 'fout: het bestand kan niet worden aangemaakt. Controleer je schrijfrechten in je map voor skeletten',
'erreur_ecrire_dans_sous_dossier' => 'In submap @dir@ kan niet worden geschreven',
'erreur_ecriture_fichier' => 'In het bestand kan niet worden geschreven', # MODIF
'erreur_edition_ecriture' => 'fout: bestand kan niet worden gewijzigd', # MODIF
'erreur_ecriture_fichier' => 'In het bestand kan niet worden geschreven',
'erreur_edition_ecriture' => 'fout: bestand kan niet worden gewijzigd',
'erreur_fichier_inexistant' => 'Dit bestand bestaat niet',
'erreur_fichier_modif_coucourante' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen veranderd. Dit is de nieuwe versie:',
'erreur_fichier_modif_coucourante_votre_version' => 'Voeg jouw versie in en leg het vast:',
'erreur_fichier_supprime' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen verwijderd. Kopieer de inhoud en maak indien nodig een nieuw bestand aan.', # MODIF
'erreur_fichier_supprime' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen verwijderd. Kopieer de inhoud en maak indien nodig een nieuw bestand aan.',
'erreur_ouvert_ecrit' => 'Fout: dit bestand kan niet worden geopend of aangepast.',
'erreur_ouverture_fichier' => 'fout: het bestand kan niet worden geopend', # MODIF
'erreur_ouverture_fichier' => 'fout: het bestand kan niet worden geopend',
'erreur_overwrite' => 'Onmogelijk, dit bestand bestaat al',
'erreur_parsing' => 'Fatale fout tijdens de analyse van de lussen',
'erreur_sansgene' => 'Fout: niet toegelaten handeling',
'erreur_type_interdit' => 'Dit type bestand is niet toegestaan',
'explications_creer_dossier_squelettes' => 'On de skeletbewerker te gebruiken, moet een map <b>squelettes/</b> in de root van de site bestaan. Maak deze aan met schrijfrechten.', # MODIF
'explications_creer_dossier_squelettes' => 'On de skeletbewerker te gebruiken, moet een map <b>squelettes/</b> in de root van de site bestaan. Maak deze aan met schrijfrechten.',
'explications_filename_fichier_chemin' => 'Je kunt het volledige pad aangeven om een bestand in een submap te plaatsen (bv "modeles/document.html")',
// F
@ -64,7 +64,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// P
'parseur_altern' => 'Alternatief',
'parseur_apres' => 'Na', # MODIF
'parseur_apres' => 'Na',
'parseur_avant' => 'Voor',
'parseur_contenu' => 'Inhoud:',
'parseur_horsboucle' => 'GEEN LUS',

Loading…
Cancel
Save