You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
skeleditor/lang/skeleditor_nl.php

94 lines
3.7 KiB
PHP

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'action_download' => 'Downloaden',
'action_nouveau' => 'Nieuw bestand',
'action_supprimer' => 'Verwijderen',
'action_upload' => 'Een bestand verzenden',
// C
'copy_comment' => ' Kopie van @date@ door @nom@
Origineel bestand @source@',
'creer' => 'Aanmaken',
// E
'editer_skel' => 'Het skelet aanpassen',
'editer_skel_debug' => 'Het skelet aanpassen (debug modus)',
'effacer_confirme' => 'Wil je dit bestand echt verwijderen?',
'erreur_creation_sous_dossier' => 'De submap @dir@ kan niet worden gemaakt',
'erreur_droits' => 'fout: het bestand kan niet worden aangemaakt. Controleer je schrijfrechten in je map voor skeletten',
'erreur_ecrire_dans_sous_dossier' => 'In submap @dir@ kan niet worden geschreven',
'erreur_ecriture_fichier' => 'In het bestand kan niet worden geschreven',
'erreur_edition_ecriture' => 'fout: bestand kan niet worden gewijzigd',
'erreur_fichier_inexistant' => 'Dit bestand bestaat niet',
'erreur_fichier_modif_coucourante' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen veranderd. Dit is de nieuwe versie:',
'erreur_fichier_modif_coucourante_votre_version' => 'Voeg jouw versie in en leg het vast:',
'erreur_fichier_supprime' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen verwijderd. Kopieer de inhoud en maak indien nodig een nieuw bestand aan.',
'erreur_ouvert_ecrit' => 'Fout: dit bestand kan niet worden geopend of aangepast.',
'erreur_ouverture_fichier' => 'fout: het bestand kan niet worden geopend',
'erreur_overwrite' => 'Onmogelijk, dit bestand bestaat al',
'erreur_parsing' => 'Fatale fout tijdens de analyse van de lussen',
'erreur_sansgene' => 'Fout: niet toegelaten handeling',
'erreur_type_interdit' => 'Dit type bestand is niet toegestaan',
'explications_creer_dossier_squelettes' => 'On de skeletbewerker te gebruiken, moet een map <b>squelettes/</b> in de root van de site bestaan. Maak deze aan met schrijfrechten.',
'explications_filename_fichier_chemin' => 'Je kunt het volledige pad aangeven om een bestand in een submap te plaatsen (bv "modeles/document.html")',
// F
'fichier' => 'Bestand:',
'fichier_choix' => 'Kies het bestand dat je wilt aanpassen of bekijken.',
'fichier_efface_ok' => 'Bestand met succes verwijderd!',
'fichier_enregistre' => 'Het bestand werd opgeslagen',
'fichier_sauvegarde_date' => 'bestand opgeslagen @ ',
'fichier_upload' => 'Een bestand uploaden',
'fichier_upload_ok' => 'Bestand met succes geladen!',
// I
'info_copie' => 'Dit bestand zal bij het opslaan in de map <em>@dir@</em> worden gekopieerd',
// L
'label_code' => 'Inhoud',
'label_creer_fichier' => 'Een bestand aanmaken',
'label_file' => 'Bestand',
'label_filename_squelette' => 'Naam',
'label_nouveau_fichier' => 'Nieuw bestand',
'label_renommer_fichier' => 'Hernoemen of verplaatsen',
// P
'parseur_altern' => 'Alternatief',
'parseur_apres' => 'Na',
'parseur_avant' => 'Voor',
'parseur_contenu' => 'Inhoud:',
'parseur_horsboucle' => 'GEEN LUS',
'parseur_milieu' => 'Midden',
'parseur_param' => 'Parameters :',
'parseur_titre' => 'Analyse van de lussen',
// R
'rechercher' => 'Zoeken',
'rechercher_ou_remplacer' => 'of',
'remplacer' => 'vervangen',
'remplacer_par' => 'door',
'repertoire' => 'map',
// S
'sauver' => 'Bewaren',
'skeleditor_description' => 'Aanpassen van het gebruikte skelet',
'skeleditor_dossier' => 'skelettenmap: ',
'squelettes' => 'Skeletten&CSS',
// T
'target' => 'plaats',
// U
'upload' => 'Uploaden'
);