You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

37 lines
876 B

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/galactic_spip_net?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'chercher_parmi_les_signataires' => 'Zoek in de ondertekenaars',
// D
'derniers_sites_realises_avec_spip' => 'Nieuwste met SPIP gerealiseerde sites',
// G
'glossaire' => 'Woordenlijst',
// L
'liens_utiles' => 'Nuttige koppelingen',
// M
'maj' => 'aangepast op ',
// P
'pas_de_resultat_pour_la_recherche' => 'Geen zoekresultaat.',
// T
'trad_bilan' => 'Balans van vertalingen',
'trad_espace' => 'Vertaalruimte',
// W
'web_independant' => 'Voor een onafhankelijk web',
'web_independant_manifeste' => 'Handvest voor een onafhankelijk web'
);