You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

72 lines
3.9 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=bs
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_forum_petition' => 'PETICIJA & FORUM', # MODIF
'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'Snimiti sa kompresijom pod @fichier@', # MODIF
'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'Snimiti bez kompresije pod @fichier@', # MODIF
// F
'forum_probleme_database' => 'Problem sa bazom podataka, Vasa poruka nije registrovana.',
// I
'icone_forum_administrateur' => 'Forum administratora',
'icone_forum_suivi' => 'Pracenje foruma',
'icone_publier_breve' => 'Objavi ovu kratku poruku',
'icone_refuser_breve' => 'Odbij ovu kratku poruku',
'info_base_restauration' => 'Baza je u toku obnavljanja.',
'info_breves_03' => 'kratke poruke',
'info_breves_liees_mot' => 'Kratke poruke koje su vezane za ovu kljucnu rijec',
'info_breves_touvees' => 'Pronadjene kratke poruke',
'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Pronadjene kratke poruke (u tekstu)',
'info_echange_message' => 'SPIP dozvoljava razmjenu poruka izmedju ucesnika stranice i kreiranje privatnih foruma za diskusiju. Mozete ukljuciti ili iskljuciti ovu funkciju.',
'info_erreur_restauration' => 'Greska u obnavljanju: nepostojeci dokument.',
'info_forum_administrateur' => 'forum administratora',
'info_forum_interne' => 'interni forum',
'info_forum_ouvert' => 'Forum na privatnoj stranici je otvoren svim regristrovanim urednicima. Ispod mozete aktivirati dodatni forum, koji je rezervisan samo za administratore.',
'info_gauche_suivi_forum' => 'Strana <i>pracenja foruma</i> je alatka za rukovodjene vasom stranicom (ne prostor za diskusiju i redakciju). Ona izlistava sve doprinose javnog foruma ovog clanka i dozvoljava rukovodjenje tim doprinosima.', # MODIF
'info_modifier_breve' => 'Izmijeni kratku poruku:',
'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ kratke poruke,',
'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Onemoguci prosljedjivanje poruka na forumima',
'info_sauvegarde_articles' => 'Backup clanaka',
'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Backup clanaka preporucenih stranica',
'info_sauvegarde_auteurs' => 'Backup autora',
'info_sauvegarde_breves' => 'Backup kratkih poruka',
'info_sauvegarde_documents' => 'Backup dokumenata',
'info_sauvegarde_echouee' => 'Ako backup nije uspjeo(«Dostignuto je maksimalno vrijeme izvrsavanja»),',
'info_sauvegarde_forums' => 'Backup forum\\tab ',
'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Backup grupa rijeci',
'info_sauvegarde_messages' => 'Backup poruka',
'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Backup kljucnih rijeci',
'info_sauvegarde_petitions' => 'Backup peticija',
'info_sauvegarde_refers' => 'Backup refera',
'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Backup uspijeo.',
'info_sauvegarde_rubriques' => 'Backup rubrika',
'info_sauvegarde_signatures' => 'Backup potpisa peticija',
'info_sauvegarde_sites_references' => 'Backup preporucenih stranica',
'info_sauvegarde_type_documents' => 'Backup tipova dokumenata',
'info_sauvegarde_visites' => 'Backup posjeta',
'info_une_breve' => 'jedna kratka poruka,',
'item_mots_cles_association_breves' => 'za kratke poruke',
'item_nouvelle_breve' => 'Nova kratka poruka',
// L
'lien_forum_public' => 'Uredi javni forum ovog clanka',
'lien_reponse_breve' => 'Odgovori na kratku poruku',
// T
'texte_admin_tech_03' => 'Mozete izabrati pohranjivanje dokumenta u kompresovanoj formi, da bi ste skratili transfer kod vas ili nekog servera za pohranjivanje i da bi ste smanjili prostor na maticnoj ploci. ',
'texte_sauvegarde_compressee' => 'Pohranjivanje ce se izvrsiti u nekompresovanom dokumentu @fichier@.', # MODIF
'titre_nouvelle_breve' => 'Nova kratka poruka',
'titre_page_breves_edit' => 'Izmijeni kratku poruku: « @titre@ »',
'titre_page_forum' => 'Forum administratora',
'titre_page_forum_envoi' => 'Posalji poruku'
);
?>