You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

83 lines
4.2 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=pl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_forum_petition' => 'FORUM & OGŁOSZENIA', # MODIF
'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'zapisz w postaci skompresowanej w @fichier@',
'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'zapisz w postaci nieskompresowanej w @fichier@',
// F
'forum_probleme_database' => 'Problem z bazą danych, Twoja wiadomość nie mogła być zapisana.',
// I
'ical_lien_rss_breves' => 'Zapisz się do RSS newsów',
'icone_creer_mot_cle_breve' => 'Utwórz nowe słowo kluczowe i połącz je z tym newsem',
'icone_forum_administrateur' => 'Forum administratorów',
'icone_forum_suivi' => 'Kontynuacja forum',
'icone_publier_breve' => 'Publikuj ten news',
'icone_refuser_breve' => 'Odrzuć ten news',
'info_base_restauration' => 'Trwa odtwarzanie bazy danych.',
'info_breves_03' => 'newsy',
'info_breves_liees_mot' => 'Newsy powiązane z tym słowem kluczowym',
'info_breves_touvees' => 'Newsy znalezione',
'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Newsy znalezione (w tekście)',
'info_echange_message' => 'SPIP pozwala na wymianę wiadomości i utworzenie Forum dyskusyjnego
prywatnie pomiędzy użytkownikami tej strony. Możesz włączyć lub wyłączyć
tę funkcję.',
'info_erreur_restauration' => 'Błąd odtwarzania : plik nie istnieje.',
'info_forum_administrateur' => 'forum administratorów',
'info_forum_interne' => 'forum wewnętrzne',
'info_forum_ouvert' => 'W strefie prywatnej, forum jest otwarte dla wszystkich
zarejestrownych redaktorów. Możecie także aktywować
dodatkowe forum, zarezerwowane jedynie dla adminów.',
'info_gauche_suivi_forum' => 'Strona <i>obserwacji forum</i> jest narzędziem zarządzania stroną (nie, miejscem dyskusji czy redakcji). Wyświetla ona wszystkie komentarze do danego artykułu na forum publicznym i pozwala edytować owe komentarze.',
'info_modifier_breve' => 'Zmiana newsa:',
'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ newsów,',
'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Nie przesyłać wiadomości tego forum',
'info_sauvegarde_articles' => 'Backup artykułów',
'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Zapisz artykuły ze zlinkowanych stron',
'info_sauvegarde_auteurs' => 'Backup autorów',
'info_sauvegarde_breves' => 'Backup newsów',
'info_sauvegarde_documents' => 'Backup dokumentów',
'info_sauvegarde_echouee' => 'Jeśli zapis się nie powiódł («Maximum execution time exceeded»),',
'info_sauvegarde_forums' => 'Backup forum',
'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Backup grup słów kluczowych',
'info_sauvegarde_messages' => 'Backup wiadomości',
'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Backup słów kluczowych',
'info_sauvegarde_petitions' => 'Zapisz ogłoszenia',
'info_sauvegarde_refers' => 'Zapisz odnośniki',
'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Backup zakończył się pomyślnie.',
'info_sauvegarde_rubriques' => 'Kopia bezpieczeństwa działów',
'info_sauvegarde_signatures' => 'Zapisz podpisy petycji',
'info_sauvegarde_sites_references' => 'Zapisz zlinkowane strony',
'info_sauvegarde_type_documents' => 'Backup typów dokumentów',
'info_sauvegarde_visites' => 'Backup odwiedzin',
'info_une_breve' => 'news,',
'item_mots_cles_association_breves' => 'newsy',
'item_nouvelle_breve' => 'Nowy news',
// L
'lien_forum_public' => 'Zarządzaj forum publicznym tego artykułu',
'lien_reponse_breve' => 'Odpowiedz na ten news',
// S
'sauvegarde_fusionner' => 'Dokonać połączenia istniejącej bazy danych z backupem',
'sauvegarde_url_origine' => 'Ewentualnie, URL strony oryginalnej :',
// T
'texte_admin_tech_03' => 'Możesz wybrać wykonanie kopii bezpieczeńśtwa pod postacią skompresowaną, w celu
przyspieszenia ściągania pliku lub zapisywania na serwerze, i zarazem oszczędności przestrzeni dyskowej.',
'texte_sauvegarde_compressee' => 'Backup zostanie zrobiony w nieskompresowanym pliku @fichier@.',
'titre_nouvelle_breve' => 'Nowy news',
'titre_page_breves_edit' => 'Edytuj newsa: «@titre@»',
'titre_page_forum' => 'Forum administratorów',
'titre_page_forum_envoi' => 'Wyślij wiadomość'
);
?>