You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

21 lines
1.3 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/msiecompat?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'choix_explication' => 'Deze configuratie verbeterd de compatibiliteit van het publieke site met de Internet Explorer browser.',
'choix_ie7' => '<a href=\'http://code.google.com/p/ie7-js/\'>IE7.js</a> verbetert PNG beelden en stelt CSS2-selectors voor MSIE 5 en 6 in (<a href=\'http://ie7-js.googlecode.com/svn/test/index.html\'>Raadpleeg ook het lijst van compatiebel selectors ingevoerd door IE7.js en IE8.js</a>).',
'choix_ie7squish' => 'IE7-squish verbetert 3 bugs van MSIE 6 (onder andere het dubbel margin van losse elementen), maar ongewilde effecten kunnen gebeuren (compatibiliteit te checken door de webmaster).',
'choix_ie8' => 'IE8.js vervolledigt IE7.js door de CSS effecten van MSIE 5 tot 7 te verrijken.',
'choix_ifixpng' => 'Standaardinstelling, <a href=\'http://jquery.khurshid.com/ifixpng.php\'>iFixPng</a> herstelt de semitransparantie van de PNG beelden onder MSIE 5 en 6.',
'choix_non' => 'Niets activeren: niets bij mijn skeletten voegen',
'choix_titre' => 'Compatibiliteit Microsoft Internet Explorer'
);
?>