You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

20 lines
1.3 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/msiecompat?lang_cible=lb
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'choix_explication' => 'Dës Astellung verbessert d’Kompatibilitéit vum ëffentleche Site mam Internet Explorer Browser.',
'choix_ie7' => '<a href=\'http://code.google.com/p/ie7-js/\'>IE7.js</a> verbessert d’PNG Biller a fléckt CSS2 Selektoren am MSIE 5 a 6 bäi (<a href=\'http://ie7-js.googlecode.com/svn/test/index.html\'>Lëscht vun de kompatibele Selektore vun IE7.js an IE8.js</a>).',
'choix_ie7squish' => 'IE7-squish verbessert 3 Fehler am MSIE 6 (z.B. den duebele Rand vu floating Elementer), mais et kënnen onerwënschten Effekter optrieden (de Webmaster muss d’Kompatibilitéit kontrolléieren)',
'choix_ie8' => 'IE8.js kompletéiert IE7.js mat méi CSS Méiglechkeeten beim MSIE 5 bis 7.',
'choix_ifixpng' => 'Default Astellung, <a href=\'http://jquery.khurshid.com/ifixpng.php\'>iFixPng</a> verbessert de Semi-Transparenz-Fehler bei de PNG Biller am MSIE 5 a 6.',
'choix_non' => 'Net aschalten: Näischt bei meng Skeletter bäiflécken',
'choix_titre' => 'Kompatibilitéit mam Microsoft Internet Explorer'
);
?>