You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

20 lines
1.3 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/msiecompat?lang_cible=sk
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'choix_explication' => 'Toto nastavenie umožňuje zlepšiť kompatibilitu verejne prístupnej stránky s prehliadačom Internet Explorer. ',
'choix_ie7' => '<a href=\'http://code.google.com/p/ie7-js/\'>IE7.js</a> napráva obrázky PNG a pridáva konvertory CSS2 pre MSIE 5 a 6 (<a href=\'http://ie7-js.googlecode.com/svn/test/index.html\'>môžete si pozrieť zoznam kompatibilných konvertorov zavedených v IE7.js a IE8.js</a>).',
'choix_ie7squish' => 'IE7-squish napráva tri chyby MSIE 6 (vrátane dvojitého okraja plávajúcich objektov), ale môžu sa objaviť vedľajšie efekty (webmaster by mal skontrolovať kompatibilitu).',
'choix_ie8' => 'IE8.js celkovo rozširuje IE7.js o komponenty CSS od MSIE 5 do 7.',
'choix_ifixpng' => 'Predvolená možnosť <a href=\'http://jquery.khurshid.com/ifixpng.php\'>iFixPng</a> obnoví polopriehľadnosť obrázkov PNG v MSIE 5 a 6.',
'choix_non' => 'Neaktivovať: nepridávať nič do mojich šablón',
'choix_titre' => 'Kompatibilita s prehliadačom Microsoft Internet Explorer'
);
?>