You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

17 lines
624 B

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-plan?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// P
'plan_description' => 'Deze plugin verbetert de weergave van de « Sitemap » in het privé gedeelte door een uitvouwbare structuur weet te geven waarin op status van artikel kan worden gefilterd.
',
'plan_nom' => 'Sitemap in het privé gedeelte',
'plan_slogan' => 'Verbeterde sitemap in het privé gedeelte'
);