You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

37 lines
1.3 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/plan?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'confirmer_deplacement' => 'Weet je zeker dat je deze elementen wilt veerplaatsen?',
// D
'deplacement_en_echec' => 'Verplaatsen is mislukt.',
'deplacement_identifiant_absent' => 'Geen ',
'deplacement_reussi' => 'Verplaatsen voltooid.',
'deplacements_en_echec' => '@nb@ verplaatsingen mislukt.',
'deplacements_reussis' => '@nb@ verplaatsingen voltooid.',
// E
'erreur_aucun_identifiant' => 'Geen object-identificatie.',
'erreur_autorisation_insuffisante' => 'Onvoldoende rechten.',
'erreur_deplacement' => 'Verplaatsing niet uitgevoerd.',
'erreur_deplacement_impossible' => 'Verplaatsing onmogelijk!',
'erreur_rubriques_parentes_incorrectes' => 'Onjuiste bovenliggende rubrieken.',
// P
'plan_titre' => 'Sitemap in het privé gedeelte',
// S
'suggerer_deplier' => 'Dit kan worden veroorzaakt door het verplaatsen van een grote groep: in dat geval wordt de lijst niet geladen. Vouw het blok open (het laadt opnieuw), vouw het dicht en verplaats het.',
// T
'tous_les_statuts' => 'Alle statussen'
);