langues (public)

svn/root/tags/spip-3.0.4
Salvatore 12 years ago
parent fbf57046cc
commit 71a5987950

@ -67,7 +67,9 @@
<langue code="ja" />
<langue code="km" />
<langue code="la" />
<langue code="lb" />
<langue code="lb" url="http://trad.spip.org/tradlang_module/public?lang_cible=lb">
<traducteur nom="jwander" lien="http://trad.spip.org/auteur/jwander" />
</langue>
<langue code="lt" />
<langue code="my" />
<langue code="ne" />

@ -8,18 +8,18 @@ if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'accueil_site' => 'Homepage vum Site', # MODIF
'article' => 'Article', # NEW
'accueil_site' => 'Homepage',
'article' => 'Artikel',
'articles' => 'Artikelen',
'articles_auteur' => 'Artikelen vun dësem Auteur',
'articles_populaires' => 'Déi beléiwsten Artikelen',
'articles_populaires' => 'Déi beléifsten Artikelen',
'articles_rubrique' => 'Artikelen aus dëser Rubrik',
'aucun_article' => 'Et gëtt keen Artikel op dëser Adress',
'aucun_auteur' => 'Et gëtt keen Auteur op dëser Adress',
'aucun_site' => 'Et gëtt keen Site op dëser Adress',
'aucune_breve' => 'Et gëtt keng Kuerzmeldung op dëser Adress',
'aucune_rubrique' => 'Et gëtt keng Rubrik op dëser Adress',
'auteur' => 'Auteur', # NEW
'auteur' => 'Auteur',
'autres' => 'Anerer',
'autres_breves' => 'Aner Kuerzmeldungen',
'autres_groupes_mots_clefs' => 'Aner Schlësselwierder-Gruppen',
@ -30,7 +30,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'commenter_site' => 'Dësen Site kommentéieren',
'contact' => 'Contact', # NEW
'contact' => 'Kontakt',
'copie_document_impossible' => 'Onméiglech dat Dokument ze kopéieren',
// D
@ -38,13 +38,13 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'dernier_ajout' => 'Läscht Ännerung',
'dernieres_breves' => 'Läscht Kuerzmeldungen',
'derniers_articles' => 'Läscht Artikelen',
'derniers_commentaires' => 'Läscht Commentairen',
'derniers_messages_forum' => 'Läscht Messagen aus de Forum\'en',
'derniers_commentaires' => 'Läscht Kommentaren',
'derniers_messages_forum' => 'Läscht Messagen aus de Forumen',
// E
'edition_mode_texte' => 'Editioun am Text-Modus vun',
'edition_mode_texte' => 'Ännerung am Text-Modus vun',
'en_reponse' => 'Als Äntwert un:',
'en_resume' => 'Am Résumé',
'en_resume' => 'An der Zesummefaassung',
'envoyer_message' => 'E Message schécken',
'espace_prive' => 'Privaten Deel',
@ -65,11 +65,11 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'meme_rubrique' => 'An der selwechter Rubrik',
'memes_auteurs' => 'Vun de selwechten Auteuren',
'message' => 'Message',
'messages_forum' => 'Messagen vum Forum', # MODIF
'messages_recents' => 'Läscht Messagen aus de Forum\'en',
'mots_clef' => 'Mot-clé', # NEW
'messages_forum' => 'Messagen',
'messages_recents' => 'Läscht Messagen aus de Forumen',
'mots_clef' => 'Schlësselwuert',
'mots_clefs' => 'Schlësselwierder',
'mots_clefs_meme_groupe' => 'Schlësselwierder vum selwechten Grupp',
'mots_clefs_meme_groupe' => 'Schlësselwierder aus dem selwechte Grupp',
// N
'navigation' => 'Navigatioun',
@ -83,7 +83,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'page_precedente' => 'läscht Säit',
'page_suivante' => 'nächst Säit',
'par_auteur' => 'vum',
'participer_site' => 'Dir kënnt un dësem Site matschaffen an är Artikelen proposéieren andem der Iech hei aschreiwt. Dir kritt direkt en Email mat ärem Login fir de privaten Deel vum Site.',
'participer_site' => 'Dir kënnt un dësem Site matschaffen an är Artikelen proposéieren andeem der Iech hei aschreift. Dir kritt direkt en Email mat ärem Login fir de privaten Deel vum Site.',
'plan_site' => 'Plang vum Site',
'popularite' => 'Popularitéit',
'poster_message' => 'E Message schécken',
@ -93,7 +93,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'repondre_article' => 'Op dësen Artikel äntweren',
'repondre_breve' => 'Op dës Kuerzmeldung äntweren',
'resultats_recherche' => 'Resultater vun der Sich',
'retour_debut_forums' => 'Zerëck op den Ufank vun de Forum\'en',
'retour_debut_forums' => 'Zeréck op den Ufank vun de Forumen',
'rubrique' => 'Rubrik',
'rubriques' => 'Rubriken',
@ -105,12 +105,12 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'spam' => 'Spam',
'suite' => 'weider',
'sur_web' => 'Um Internet',
'syndiquer_rubrique' => 'Dës Rubrik syndiquéieren',
'syndiquer_site' => 'De ganzen Site syndiquéieren',
'syndiquer_rubrique' => 'Dës Rubrik syndikaliséieren',
'syndiquer_site' => 'De ganze Site syndikaliséieren',
// T
'texte_lettre_information' => 'Hei ass d\'Newsletter vum Site',
'texte_lettre_information_2' => 'Dës Newsletter ass eng Lëscht vun den Artikelen a Kuerzmeldungen zënter', # MODIF
'texte_lettre_information_2' => 'Dës Newsletter ass d\'Lëscht vun de verëffentlechten Ännerungen zënter',
// V
'ver_imprimer' => 'Drock-Versioun',

Loading…
Cancel
Save