Browse Source

langues (statistiques)

svn/root/tags/plugins/statistiques/0.4.1
salvatore@rezo.net 12 years ago
parent
commit
733e9b1b53
  1. 4
      lang/statistiques.xml
  2. 76
      lang/statistiques_sk.php

4
lang/statistiques.xml

@ -18,14 +18,10 @@
<langue code="de">
<traducteur nom="klaus" />
</langue>
<langue code="en">
<traducteur nom="squonk" />
</langue>
<langue code="en_hx" />
<langue code="eo" />
<langue code="es" />
<langue code="eu" />
<langue code="fa" />
<langue code="fi" />
<langue code="fon" />
<langue code="fr_tu" />

76
lang/statistiques_sk.php

@ -8,13 +8,13 @@ if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_effacer_referers' => 'Effacer seulement les liens entrants', # NEW
'bouton_effacer_statistiques' => 'Vymazať štatistiku', # MODIF
'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'sauvegarde compressée sous @fichier@', # NEW
'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'sauvegarde non compressée sous @fichier@', # NEW
'bouton_effacer_referers' => 'Odstrániť len prichádzajúce odkazy',
'bouton_effacer_statistiques' => 'Vymazať všetky štatistiky',
'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'komprimovaná záloha v súbore @fichier@',
'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'dekomprimovaná záloha v súbore @fichier@',
// C
'csv' => 'csv', # NEW
'csv' => 'csv',
// I
'icone_evolution_visites' => 'Počet návštev<br />@visites@ návštev',
@ -22,9 +22,9 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'icone_repartition_visites' => 'Distribúcia návštev',
'icone_statistiques_visites' => 'Štatistika',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Zobraziť návštevy <b>najnavštevovanejších článkov od začiatku:</b>',
'info_base_restauration' => 'La base est en cours de restauration.', # NEW
'info_base_restauration' => 'Prebieha obnova databázy.',
'info_comment_lire_tableau' => 'Ako čítať tento graf',
'info_erreur_restauration' => 'Erreur de restauration : fichier inexistant.', # NEW
'info_erreur_restauration' => 'Chyba pri obnove: súbor neexistuje.',
'info_forum_statistiques' => 'Štatistika návštev',
'info_popularite_2' => 'popularita stránky:',
'info_popularite_3' => 'popularita: @popularite@, návštev: @visites@',
@ -33,26 +33,26 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'info_question_gerer_statistiques' => 'Chcete mať na vašej stránke štatistiku?',
'info_question_vignettes_referer' => 'Keď sa pozriete do štatistiky, uvidíte ukážku každej stránky, z ktorej prišiel nejaký návštevník. ',
'info_question_vignettes_referer_oui' => 'Zobraziť obrázky odkazujúcich stránok',
'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Insertion de @archive@ dans la base', # NEW
'info_sauvegarde_articles' => 'Sauvegarder les articles', # NEW
'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Sauvegarder les articles des sites référencés', # NEW
'info_sauvegarde_auteurs' => 'Sauvegarder les auteurs', # NEW
'info_sauvegarde_breves' => 'Sauvegarder les brèves', # NEW
'info_sauvegarde_documents' => 'Sauvegarder les documents', # NEW
'info_sauvegarde_echouee' => 'Si la sauvegarde a échoué («Maximum execution time exceeded»),', # NEW
'info_sauvegarde_forums' => 'Sauvegarder les forums', # NEW
'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Sauvegarder les groupes de mots', # NEW
'info_sauvegarde_messages' => 'Sauvegarder les messages', # NEW
'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Sauvegarder les mots-clés', # NEW
'info_sauvegarde_petitions' => 'Sauvegarder les pétitions', # NEW
'info_sauvegarde_refers' => 'Sauvegarder les referers', # NEW
'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Sauvegarde réussie.', # NEW
'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'Les tables de la rubrique @titre@ ont été sauvegardée dans @archive@. Vous pouvez', # NEW
'info_sauvegarde_rubriques' => 'Sauvegarder les rubriques', # NEW
'info_sauvegarde_signatures' => 'Sauvegarder les signatures de pétitions', # NEW
'info_sauvegarde_sites_references' => 'Sauvegarder les sites référencés', # NEW
'info_sauvegarde_type_documents' => 'Sauvegarder les types de documents', # NEW
'info_sauvegarde_visites' => 'Sauvegarder les visites', # NEW
'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Vloženie archívu @archive@ do databázy',
'info_sauvegarde_articles' => 'Zálohovať články',
'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Zálohovať články odkazovaných stránok',
'info_sauvegarde_auteurs' => 'Zálohovať autorov',
'info_sauvegarde_breves' => 'Zálohovať novinky',
'info_sauvegarde_documents' => 'Zálohovať dokumenty',
'info_sauvegarde_echouee' => 'Ak sa zálohu nepodarí vytvoriť ("Prekročenie maximálneho času na vykonanie operácie"),',
'info_sauvegarde_forums' => 'Zálohovať diskusné fóra',
'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Zálohovať skupiny kľúčových slov',
'info_sauvegarde_messages' => 'Zálohovať správy',
'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Zálohovať kľúčové slová',
'info_sauvegarde_petitions' => 'Zálohovať petície',
'info_sauvegarde_refers' => 'Zálohovať referery',
'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Záloha bola úspešne vytvorená.',
'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'Tabuľky v rubrike @titre@ boli uložené do archívu @archive@. Môžete',
'info_sauvegarde_rubriques' => 'Zálohovať rubriky',
'info_sauvegarde_signatures' => 'Zálohovať podpisy pod petície',
'info_sauvegarde_sites_references' => 'Zálohovať odkazované stránky',
'info_sauvegarde_type_documents' => 'Zálohovať typy dokumentov',
'info_sauvegarde_visites' => 'Zálohovať návštevy',
'info_visites' => 'Návštev:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Zobraziť návštevy <b>najčítanejších</b> a <b>najnovších publikovaných článkov:</b>',
'info_zoom' => 'lupa',
@ -64,25 +64,25 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'onglet_repartition_lang' => 'Distribúcia podľa jazyka',
// R
'resume' => 'Resume', # NEW
'resume' => 'Zhrnutie',
// S
'sauvegarde_fusionner' => 'Fusionner la base actuelle et la sauvegarde', # NEW
'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'Dépublier les objets fusionnés', # NEW
'sauvegarde_url_origine' => 'Eventuellement, URL du site d\'origine :', # NEW
'sauvegarde_fusionner' => 'Zlúčiť aktuálnu databázu so zálohou',
'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'Zrušiť publikovanie zlúčených objektov',
'sauvegarde_url_origine' => 'Pre prípad potreby pôvodná adresa stránky:',
// T
'texte_admin_effacer_stats' => 'Tento príkaz vymaže všetky štatistiky o návštevách na stránke, vrátane popularity článkov.',
'texte_admin_effacer_toutes_stats' => 'Le premier bouton supprime toutes les statistiques : visites, popularité des articles et liens entrants.', # NEW
'texte_admin_tech_03' => 'Vous pouvez choisir de sauvegarder le fichier sous forme compressée, afin
d\'écourter son transfert chez vous ou sur un serveur de sauvegardes, et d\'économiser de l\'espace disque.', # NEW
'texte_admin_tech_04' => 'Dans un but de fusion avec une autre base, vous pouvez limiter la sauvegarde à la rubrique: ', # NEW
'texte_admin_effacer_toutes_stats' => 'Prvé tlačidlo vymaže všetky štatistiky: návštevy, údaje o popularite článkov a prichádzajúcich odkazoch.',
'texte_admin_tech_03' => 'Môžete sa rozhodnúť, že súbor uložíte v komprimovanej podobe,
aby ste skrátili čas jeho prenosu na server so zálohou alebo z neho a ušetrili miesto na disku.',
'texte_admin_tech_04' => 'Cieľ zlúčenia s inou databázou, zálohu môžete obmedziť na nejakú rubriku:',
'texte_comment_lire_tableau' => 'Články sa hodnotia podľa popularity.
Ak prejdete myšou po názve nejakého článku,
zobrazí sa jeho popularita (tzn. približný počet
návštev za deň, ktorý bude mať, ak bude pokračovať súčasný trend)
a počet návštev zaznamenaných odvtedy, čo bol prvýkrát publikovaný.',
'texte_sauvegarde_compressee' => 'La sauvegarde sera faite dans le fichier non compressé @fichier@.', # NEW
'texte_sauvegarde_compressee' => 'Záloha sa vytvorí v dekomprimovanom súbore @fichier@.',
'texte_signification' => 'Tmavé čiary znázorňujú kumulatívne vstupy (celkom za podrubriky), svetlé čiary znázorňujú počet návštev každej rubriky.',
'titre_evolution_visite' => 'Úroveň návštev',
'titre_liens_entrants' => 'Prichádzajúce odkazy',
@ -90,8 +90,8 @@ zobrazí sa jeho popularita (tzn. približný počet
'titre_page_statistiques_visites' => 'Štatistiky návštev',
// V
'visites_journalieres' => 'Nombre de visites par jour', # NEW
'visites_mensuelles' => 'Nombre de visites par mois' # NEW
'visites_journalieres' => 'Počet návštev za deň',
'visites_mensuelles' => 'Počet návštev za mesiac'
);
?>

Loading…
Cancel
Save