Browse Source

[Salvatore] [source:_core_/plugins/statistiques/lang/ statistiques] Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

svn/root/tags/plugins/statistiques/0.6.0
jrynik@yahoo.co.uk 8 years ago
parent
commit
905aff89ef
  1. 2
      lang/statistiques.xml
  2. 2
      lang/statistiques_sk.php

2
lang/statistiques.xml

@ -131,7 +131,7 @@
<langue code="ru" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=ru" total="36" traduits="34" relire="0" modifs="0" nouveaux="2" pourcent="94.44">
<traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="http://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
</langue>
<langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=sk" total="36" traduits="34" relire="0" modifs="0" nouveaux="2" pourcent="94.44">
<langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=sk" total="36" traduits="36" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
</langue>
<langue code="sv" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=sv" total="36" traduits="22" relire="0" modifs="3" nouveaux="11" pourcent="61.11">

2
lang/statistiques_sk.php

@ -22,12 +22,14 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Prehľad počtu návštev pre <b>najviac navštevované články od začiatku:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Ako čítať tento graf',
'info_forum_statistiques' => 'Štatistiky návštev',
'info_graphiques' => 'Grafika',
'info_popularite_2' => 'popularita stránky:',
'info_popularite_3' => 'popularita: @popularite@, návštev: @visites@',
'info_popularite_5' => 'popularita:',
'info_previsions' => 'predpovede:',
'info_question_vignettes_referer' => 'Keď sa pozriete do štatistiky, uvidíte ukážku každej stránky, z ktorej prišiel nejaký návštevník. ',
'info_question_vignettes_referer_oui' => 'Zobraziť obrázky odkazujúcich stránok',
'info_tableaux' => 'Tabuľky',
'info_visites' => 'Návštev:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Prehľad počtu návštev <b>najpopulárnejších</b> a <b>najnovších článkov:</b>',
'info_zoom' => 'lupa',

Loading…
Cancel
Save