You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

46 lines
2.3 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=cs
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_effacer_statistiques' => 'Delete the statistics', # MODIF
// I
'icone_evolution_visites' => 'Vývoj návštěvnosti<br />@visites@ visites', # MODIF
'icone_repartition_actuelle' => 'Zobrazit aktuální rozdělení',
'icone_repartition_visites' => 'Rozdělení návštěv',
'icone_statistiques_visites' => 'Statistiky',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Zobrazit návštěvnost <b>nejoblíbenějších článků od počátku:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Vysvětlivky k tabulce',
'info_forum_statistiques' => 'Statistiky návštěvnosti',
'info_popularite_2' => 'oblíbenost webu:',
'info_popularite_3' => 'oblívenost: @popularite@; návštěvy: @visites@',
'info_popularite_5' => 'oblíbenost:',
'info_visites' => 'návštěvy:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Zobrazit návštevnost <b>nejčtenějších</b> a <b>nejnovějších článků:</b>',
'info_zoom' => 'zvětšit/zmenšit',
'item_gerer_statistiques' => 'Správa statistik', # MODIF
// O
'onglet_origine_visites' => 'Původ návštěv',
'onglet_repartition_debut' => 'od počátku',
'onglet_repartition_lang' => 'Rozdělení podle jazyků',
// R
'resume' => 'Resume', # MODIF
// T
'texte_comment_lire_tableau' => 'Pořadí článku v žebříčku, oblíbenosti je uvedeno na okraji. Oblíbenost článku (odhad každodenního počtu návštěvníků za předpokladu, že počet návštěv bude pokračovat dosavadním tempem) a počet celkových návštěv za celou dobu zveřejnění jsou uvedeny v místní nabídce, která se zobrazí při umístění myši nad názvem článku.',
'texte_signification' => 'Tmavě jsou označeny kumulované údaje (celkem v rámci podsekcí), světle je uveden počet návštěv v jednotlivých sekcích.',
'titre_evolution_visite' => 'Vývoj návštěvnosti',
'titre_liens_entrants' => 'Příchozí odkazy',
'titre_page_statistiques' => 'Statistiky podle sekcí',
'titre_page_statistiques_visites' => 'Statistiky návštěvnosti'
);