You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

46 lines
2.2 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=pl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_effacer_statistiques' => 'Effacer les statistiques', # MODIF
// I
'icone_evolution_visites' => 'Rozwój wizyt<br />@visites@ wizyt',
'icone_repartition_actuelle' => 'Pokaż aktualną dystrybucję',
'icone_repartition_visites' => 'Rozłożenie wizyt',
'icone_statistiques_visites' => 'Statystyki',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Pokaż odwiedziny dla <b>najczęściej odwiedzanych artykułów od początku:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Jak odczytywac tą tabelę',
'info_forum_statistiques' => 'Odwiedź statystyki',
'info_popularite_2' => 'popularność strony:',
'info_popularite_3' => 'popularność: @popularite@; odwiedziny: @visites@',
'info_popularite_5' => 'popularność:',
'info_visites' => 'odwiedziny:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Pokaż odwiedziny dla <b>najpopularniejszych artykułów</b> i dla <b>artykułów ostatnio opublikowanych:</b>',
'info_zoom' => 'zoom',
'item_gerer_statistiques' => 'Zarządzaj statystykami', # MODIF
// O
'onglet_origine_visites' => 'Wizyty z URL-i',
'onglet_repartition_debut' => 'od początku',
'onglet_repartition_lang' => 'Porządkowanie wg języków',
// R
'resume' => 'Resume', # MODIF
// T
'texte_comment_lire_tableau' => 'Szereg artykułów występujących, w klasyfikacji popularności jest na marginesie marge ; popularność artykułu(szacunek dziennej liczby wizyt zostanie obiczony jeśli częstotliwość wizyt zostanie utrzymana) a liczba wizyt, od początku opublikowania artykułu pojawi się kiedy najedziesz myszką na tytuł artykułu.',
'texte_signification' => 'Ciemne paski oznaczają podsumowanie wszystkich odwiedzin w poddziałach, paski jasne liczbę wizyt dla poszczególnych działów.',
'titre_evolution_visite' => 'Ewolucja odwiedzin',
'titre_liens_entrants' => 'Linki wejściowe',
'titre_page_statistiques' => 'Statystyki działu',
'titre_page_statistiques_visites' => 'Statystyka odwiedzin'
);