You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

61 lines
3.0 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=sk
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_effacer_referers' => 'Odstrániť len prichádzajúce odkazy',
'bouton_effacer_statistiques' => 'Vymazať všetky štatistiky',
// C
'csv' => 'csv',
// I
'icone_evolution_visites' => 'Počet návštev<br />@visites@ návštev',
'icone_repartition_actuelle' => 'Zobraziť aktuálne rozdelenie',
'icone_repartition_visites' => 'Rozdelenie návštev',
'icone_statistiques_visites' => 'Štatistiky',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Prehľad počtu návštev pre <b>najviac navštevované články od začiatku:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Ako čítať tento graf',
'info_forum_statistiques' => 'Štatistiky návštev',
'info_graphiques' => 'Grafika',
'info_popularite_2' => 'popularita stránky:',
'info_popularite_3' => 'popularita: @popularite@, návštev: @visites@',
'info_popularite_5' => 'popularita:',
'info_previsions' => 'predpovede:',
'info_question_vignettes_referer' => 'Keď sa pozriete do štatistiky, uvidíte ukážku každej stránky, z ktorej prišiel nejaký návštevník. ',
'info_question_vignettes_referer_oui' => 'Zobraziť obrázky odkazujúcich stránok',
'info_tableaux' => 'Tabuľky',
'info_visites' => 'Návštev:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Prehľad počtu návštev <b>najpopulárnejších</b> a <b>najnovších článkov:</b>',
'info_zoom' => 'lupa',
'item_gerer_statistiques' => 'Riadiť štatistiky návštev',
// O
'onglet_origine_visites' => 'Pôvod návštev',
'onglet_repartition_debut' => 'od začiatku',
'onglet_repartition_lang' => 'Rozdelenie podľa jazykov',
// R
'resume' => 'Súhrn',
// T
'texte_admin_effacer_stats' => 'Tento príkaz vymaže všetky štatistiky o návštevách na stránke, vrátane popularity článkov.',
'texte_admin_effacer_toutes_stats' => 'Prvé tlačidlo vymaže všetky štatistiky: návštevy, údaje o popularite článkov a prichádzajúcich odkazoch.',
'texte_comment_lire_tableau' => 'Hodnotenie článku podľa popularity je uvedené na okraji; popularita článku (predpoklad počtu návštev, ktoré dosiahne, ak bude pokračovať ich súčasné tempo) a počet návštev dosiahnutých od začiatku sa zobrazia v bubline, ktorá sa objaví, ak nad názvom článku prejdete myšou.',
'texte_signification' => 'Tmavé čiary znázorňujú kumulatívne vstupy (celkom za podrubriky), svetlé čiary znázorňujú počet návštev každej rubriky.',
'titre_evolution_visite' => 'Vývoj počtu návštev',
'titre_liens_entrants' => 'Prichádzajúce odkazy',
'titre_page_statistiques' => 'Štatistiky podľa rubrík',
'titre_page_statistiques_visites' => 'Štatistiky návštev',
// V
'visites_journalieres' => 'Počet návštev za deň',
'visites_mensuelles' => 'Počet návštev za mesiac'
);
?>