Browse Source

[Salvatore] [source:_core_/plugins/svp/lang/ svp] Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

master
jrynik@yahoo.co.uk 7 years ago
parent
commit
2408cd9de1
  1. 2
      lang/svp.xml
  2. 2
      lang/svp_sk.php

2
lang/svp.xml

@ -52,7 +52,7 @@
<traducteur nom="olly" lien="http://trad.spip.net/auteur/olly" />
<traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="http://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
</langue>
<langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=sk" total="244" traduits="243" relire="0" modifs="1" nouveaux="0" pourcent="99.59">
<langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=sk" total="244" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
</langue>
<langue code="uk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=uk" total="244" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">

2
lang/svp_sk.php

@ -83,7 +83,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'config_depot_editable' => 'Umožniť upravovanie depozitárov?',
'config_depot_editable_explication' => 'Umožňuje upravovať údaje v depozitári a priradiť k ním kľúčové slová alebo dokumenty.
Táto možnosť by mala zaujať každého! Radšej preto nenechajte možnosť "nie"!',
'confirmer_desinstaller' => 'Pozor, odinštalovanie zásuvného modulu <b>vymazanie</b> jeho údajov z databázy sa nedá vrátiť späť.<br />Ak si týmto krokom nie ste istý, zásuvný modul len deaktivujte.', # MODIF
'confirmer_desinstaller' => 'Pozor, odinštalovanie zásuvného modulu <b>vymaže</b> jeho údaje z databázy a nedá sa vrátiť späť.<br />Ak teda s istotou neviete, či to chcete určite urobiť, zásuvný modul len deaktivujte.',
'confirmer_telecharger_dans' => 'Zásuvný modul, ktorý bude nahraný do priečonka (@dir@), už existuje.
Prepíšete tak obsah tohto priečinka.
Kópia starého obsahu bude uložená v priečinku "@dir_backup@".

Loading…
Cancel
Save