You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
autorite/lang/autorite_nl.php

138 lines
8.1 KiB
PHP

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/autorite?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'activer_mots_cles' => 'Activeer het beheer per trefwoord',
'admin_complets' => 'De volledige beheerders',
'admin_restreints' => 'Beperkte beheerders?',
'admin_tous' => 'Alle beheerders (inclusief beperkte)',
'administrateur' => 'beheerder',
'admins' => 'De beheerders',
'admins_redacs' => 'Beheerders en Redacteurs',
'admins_rubriques' => 'de aan rubrieken gekoppelde beheerders hebben:',
'attention_crayons' => '<small><strong>Let op:</strong> Onderstaande instellingen werken slechts wanneer je een plugin gebruikt die aanpassing vanaf de publieke site mogelijk maakt (zoals bijvoorbeeld <a href="https://contrib.spip.net/Les-Crayons">Crayons</a>).</small>',
'attention_version' => 'Let op. De volgende keuze werken mogelijk niet met jouw versie van SPIP:',
'auteur_message_advitam' => 'De auteur van het bericht, ad vitam',
'auteur_message_heure' => 'De auteur van het bericht, gedurende een uur',
'auteur_modifie_article' => '<strong>Auteur past artikel aan</strong>: elke redacteur mag gepubliceerder artikelen aanpassen waarvan hij de auteur is.
<br />
<i>N.B.: deze optie geldt ook voor geregistreerde bezoekers, wanneer deze de auteur zijn en een specifieke interface beschikbaar is.</i>',
'auteur_modifie_email' => '<strong>Redacteur past email aan</strong>: elke redacteur kan zijn eigen e-mailadres aanpassen.',
'auteur_modifie_forum' => '<strong>Auteur modereert forum</strong>: elke redacteur kan het forum modereren van een artikel waarvan hij de auteur is.',
'auteur_modifie_petition' => '<strong>Auteur modereert petitie</strong>: elke redacteur kan de petitie modereren van een artikel waarvan hij de auteur is.',
// C
'config_auteurs' => 'Configuratie van auteurs',
'config_auteurs_rubriques' => 'Welk type auteurs kan worden <b>geassocieerd aan rubrieken</b>?',
'config_auteurs_statut' => 'Wat is bij het aanmaken van een auteur de <b>standaard status</b>?',
'config_plugin_qui' => 'Wie mag <strong>de configuratie aanpassen</strong> van plugins (activeren...) ?',
'config_site' => 'Configuratie van de site',
'config_site_qui' => 'Wie mag <strong>de configuratie aanpassen</strong> van de site?',
'crayons' => 'Crayons',
// D
'deja_defini' => 'De volgende autorisaties werden al elders gedefinieerd:',
'deja_defini_suite' => 'De plugin « Autorité » kan ze niet aanpassen. Sommige van onderstaande instellingen werken mogelijk niet.
<br />Om di tprobleem op te lossen moet je controleren of het bestand <tt>mes_options.php</tt> (of een andere actieve plugin) deze functies heeft gedefinieerd.',
'descriptif_1' => 'Deze configuratiepagina is voorbehouden aan webmasters van de site:',
'descriptif_2' => '<p>Wanneer je deze lijst wilt aanpassen, moet je het bestand <tt>config/mes_options.php</tt> aanpassen (of aanmaken) en hier de lijst van andere webmasters op de volgende manier vermelden:</p>
<pre>&lt;?php
define(
\'_ID_WEBMESTRES\',
\'1:5:8\');
?&gt;</pre>
<p>Vanaf SPIP 2.1 kunnen de rechten van webmaster aan een beheerder worden gegeven via de auteurpagina.</p>
<p>Let op: de op deze manier gedefinieerde webmasters hoeven geen authenticatie via FTP te doen voor gevoelige handelingen (zoals het aanpassen van de database).</p>
<a href=\'https://contrib.spip.net/Autorite\' class=\'spip_out\'>Zie documentatie</a>
', # MODIF
'details_option_auteur' => '<small><br />Momenteel werkt de optie «auteur» slechts voor geregistreerde auteurs (zoals bij forum op abonnement). En, indien actief, mogen de beheerders ook forums aanpassen.
</small>',
'droits_des_auteurs' => 'Rechten van auteurs',
'droits_des_redacteurs' => 'Rechten van redacteurs',
'droits_idem_admins' => 'dezelfde rechten als alle beheerders',
'droits_limites' => 'rechten beperkt tot deze rubrieken',
// E
'effacer_base_option' => '<small><br />De aanbevolen optie is «niemand», de standaard optie van SPIP is «de beheerders» (maar altijd met FTP verificatie).</small>',
'effacer_base_qui' => 'Wie mag de database van de site <strong>wissen</strong>?',
'espace_publieur' => 'Open publicatieruimte',
'espace_publieur_detail' => 'Kies hieronder een hoofdrubriek die als open publicatieruimte moet worden behandeld voor redacteurs en/of geregistreerde bezoekers (op voorwaarde dat hiervoor een interface zoals Crayons beschikbaar is, alsmede een formulier voor het aanleveren van een artikel):',
'espace_publieur_qui' => 'Wil je publicatie openstellen — buiten beheerders:',
'espace_wiki' => 'Wiki ruimte',
'espace_wiki_detail' => 'Kies hieronder een hoofdrubriek die als wiki fungeert, dus aanpasbaar vanaf de publieke site (mits daarvoor een interface asls Crayons beschikbaar is):',
'espace_wiki_mots_cles' => 'Wiki ruimte per trefwoord',
'espace_wiki_mots_cles_detail' => 'Kies hieronder de trefwoorden die de wiki modus activeren, dus aanpasbaar vanaf de publieke site (mits daarvoor een interface asls Crayons beschikbaar is)',
'espace_wiki_mots_cles_qui' => 'Wil je deze wiki openstellen voor anderen dan beheerders:',
'espace_wiki_qui' => 'Wil je deze wiki openstellen voor anderen dan beheerders:',
// F
'forums_qui' => '<strong>Forums:</strong> wie mag de inhoud van forums aanpassen:',
// I
'icone_menu_config' => 'Autorité',
'info_gere_rubriques' => 'Beheert de volgende rubrieken:',
'info_gere_rubriques_2' => 'Ik beheer de volgende rubrieken:',
'infos_selection' => '(je kunt met de shift meerdere rubrieken kiezen)',
'interdire_admin' => 'Kruis hieronder de vakjes aan die beheerders niet mogen aanmaken',
// M
'mots_cles_qui' => '<strong>Trefwoorden:</strong> wie mag trefwoorden aanmaken en aanpassen:',
// N
'non_webmestres' => 'Deze instelling is niet van toepassing op webmasters.',
'note_rubriques' => '(Alleen beheerders kunnen rubrieken aanmaken en voor beperkte beheerders geldt dat uitsluitend binnen hun rubrieken.)',
'nouvelles_rubriques' => 'nieuwe hoofdrubrieken (aan de root van de site)',
'nouvelles_sous_rubriques' => 'nieuwe subrubrieken.',
// O
'ouvrir_redacs' => 'Open voor redacteurs van de site:',
'ouvrir_visiteurs_enregistres' => 'Open voor geregistreerde bezoekers:',
'ouvrir_visiteurs_tous' => 'Open voor alle bezoekers van de site:',
// P
'pas_acces_espace_prive' => '<strong>Geen toegang tot het privé gedeelte:</strong> redacteurs hebben geen toegang tot het privé gedeelte.',
'personne' => 'Niemand',
'petitions_qui' => '<strong>Ondertekeningen:</strong> wie mag ondertekeningen van petities aanpassen:',
'publication' => 'Publicatie',
'publication_qui' => 'Wie mag op de site publiceren:',
// R
'redac_tous' => 'Alle redacteurs',
'redacs' => 'aan d eredacteurs van de site',
'redacteur' => 'redacteur',
'redacteur_lire_stats' => '<strong>Redacteur ziet stats</strong>: de redacteurs kunnen de statistieken bekijken.',
'redacteur_modifie_article' => '<strong>Redacteur past voorgesteld aan</strong>: elke redacteur kan een ter publicaite voorgesteld artikel aanpassen, zelfs wanneer hij niet de auteur is.',
'redacteurs_voir_auteurs' => '<strong>Redacteur ziet auteurs</strong>: redacteurs kunnen <strong>de lijst van auteurs met hun e-mailadres</strong> zien en de pagina van andere auteurs in het privé gedeelte?',
'refus_1' => '<p>Alleen de webmasters van de site',
'refus_2' => 'mogen deze parameters aanpassen.</p>
<p>Lees voor meer informatie <a href="https://contrib.spip.net/Autorite">de documentatie</a>.</p>',
'reglage_autorisations' => 'Instelling van autorisaties',
// S
'sauvegarde_qui' => 'Wie mag een <strong>backup</strong> uitvoeren?',
// T
'tous' => 'Alle',
'tout_deselectionner' => ' selectie verwijderen',
// V
'valeur_defaut' => '(standaardwaarde)',
'visiteur' => 'bezoeker',
'visiteurs_anonymes' => 'anonieme bezoekers mogen een nieuwe pagina aanmaken.',
'visiteurs_enregistres' => 'voor geregistreerde bezoekers',
'visiteurs_tous' => 'voor alle bezoekers van de site.',
// W
'webmestre' => 'De webmaster',
'webmestres' => 'De webmasters'
);