You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
contact/lang/contact_sk.php

124 lines
6.4 KiB
PHP

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/contact?lang_cible=sk
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// A
'alerte_effacement' => 'Potvrďte nastavenie údajov kontaktu.',
// B
'bouton_effacer' => 'Vymazať', # NEW
// C
'champ_adresse' => 'Adresa',
'champ_civi_explication' => 'Podrobné nastavenia poľa Oslovenie', # NEW
'champ_civilite' => 'Oslovenie',
'champ_code_postal' => 'PSČ',
'champ_etat' => 'Štát',
'champ_impose' => 'pole zavedené',
'champ_infolettre' => 'Buletin',
'champ_mail' => 'E-mail',
'champ_nom' => 'Priezvisko',
'champ_obligatoire' => 'Povinné?',
'champ_organisation' => 'Spoločnosť',
'champ_pays' => 'Krajina',
'champ_portable' => 'Číslo na mobil',
'champ_prenom' => 'Krstné meno',
'champ_sujet' => 'Predmet',
'champ_telephone' => 'Telefónne číslo',
'champ_texte' => 'Text',
'champ_ville' => 'Mesto',
'configuration_barre_forum' => 'Pridať klávesový panel do diskusných fór.',
'configuration_barre_impossible' => 'Ak iný zásuvný modul zakazuje používanie porte-plume na verejne prístupnej stránke, nastavenia uvedené nižšie sa nebudú používať.',
'configuration_barre_oui' => 'Zobraziť celý typografický panel.',
'configuration_champs_message' => 'Nastavenie modulu porte-plume.',
'configuration_champs_message_explication' => 'Nastavenia typografického panela s nástrojmi priradeného k textu správy.',
'configuration_destinataires' => 'Príjemcovia',
'configuration_destinataires_explication' => 'Vyberte jedného autora alebo viacerých ako príjemcov, ktorých môžu návštevníci kontaktovať. Ak nič nezadáte, uvedie sa prvý autor (človek, ktorý nainštaloval stránku).',
'configuration_destinataires_plusieurs' => 'Umožniť návštevníkom vybrať si z <b>niekoľkých</b> autorov ako príjemcov',
'configuration_destinataires_plusieurs_et' => '... prevažne autori, ktorí môžu by eventuálne pridaní do formulára,',
'configuration_destinataires_plusieurs_ou' => '... alebo skupinu autorov, ktorí môžu by eventuálne pridaní do formulára',
'configuration_destinataires_tous' => 'Medzi príjemcov kontaktného e-mailu pridať <b>všetkých</b> autorov.',
'configuration_destinataires_tous_et' => '... pridať skupinu autorov, ktorí môžu byť presunutí do formulára',
'configuration_destinataires_tous_ou' => '...alebo len tí, eventuálne pridaní do formulára',
'configuration_destinataires_un' => 'Prinútiť návštevníkov vybrať si <b>jedného</b> jedného príjemcu z tohto zoznamu',
'configuration_destinataires_un_et' => '...prevažne autori eventuálne pridaní do formulára.',
'configuration_destinataires_un_ou' => '...alebo medzi skupinou autorov eventuálne pridanou do formulára',
'configuration_intro' => 'Úvod',
'configuration_intro_explication' => 'Zadajte nejaký text, ktorým predstavíte formulár.',
'configuration_no_barre' => 'Nezobrazovať typografický panel s nástrojmi',
'configuration_no_previsualisation' => 'Zobraziť panel s nástrojmi bez tlačidla ukážky.',
'configuration_pj' => 'Prílohy',
'configuration_pj_autoriser' => 'Povoliť pridávanie príloh',
'configuration_pj_facteur_absent' => 'Na to, aby ste mohli využívať túto funkciu, si musíte nainštalovať zásuvný modul Facteur.',
'configuration_pj_nb_max' => 'Maximálny počet príloh',
'configuration_regle_liste_explication' => 'Vyberte pravidlo na vytvorenie zoznamu potenciálnych príjemcov a na spôsob výberu, ktorý sa ponúkne používateľovi',
'configuration_texteinfolettre' => 'Text bulletinu',
'configuration_texteinfolettre_explication' => 'Môžete zmeniť text priradený k týmto zaškrtávacím políčkam ',
'consulter_memoire' => 'Táto správa bola uložená na vašu stránku:',
'courriel_de' => 'Od (koho?)',
// D
'deplacement_possible' => 'Zvislý presun metódou drag and drop',
'description_menu_contact' => 'Odkaz v menu na stránku kontaktného formulára', # NEW
'description_page-contact' => 'Prístupné cez <i>spip.php?page=contact,</i> táto stránka môže poskytnúť alternatívny kontaktný formulár (pamätajte si, že treba pridať odkaz do vášho menu).',
// F
'form_destinataire' => 'Vyberte príjemcu',
'form_destinataires' => 'Vyberte príjemcov',
'form_pj_ajouter_pluriel' => 'Pridať prílohy',
'form_pj_ajouter_singulier' => 'Pridať prílohu',
'form_pj_fichier_ajoute' => 'Bol pripojený súbor: ',
'form_pj_importer' => 'Nahrať súbor',
'form_pj_previsu_pluriel' => 'Prílohy',
'form_pj_previsu_singulier' => 'Príloha',
'form_pj_supprimer' => 'Odstrániť',
'form_pj_titre' => 'Názov súboru',
'forum_attention_nbre_caracteres' => '<b>Pozor!</b> Vaša správa musí mať aspoň @nbre_caract@ znakov.',
// H
'horodatage' => 'Formulár odoslaný: @horodatage@.',
// I
'inforigine' => 'Údaje z formulára: ',
'informez_moi' => 'Súhlasím s prijímaním informácií od Vašej spoločnosti prostredníctvom elektronickej pošty.',
'infos_collecte' => 'Získané údaje',
'infos_supplementaires' => 'Ďalšie údaje',
// M
'madame' => 'Pani',
'mademoiselle' => 'Slečna', # NEW
'message_redemander_pass' => 'Vaša e-mailová adresa "@email@" už bola zaregistrovaná pri odosielaní správy. Ak chcete overiť svoj účet, <a href="@url_pass@">musíte si zmeniť heslo</a> a prvý raz sa prihlásiť.',
'modele_label_auteur' => 'Dopredu vybrať autora (nepovinné)?',
'modele_nom_formulaire' => 'Podrobný kontaktný formulár',
'monsieur' => 'Pán',
'msg_messagerie' => 'Kontakt e-mailom',
// N
'noisette_label_afficher_titre_noisette' => 'Zobraziť názov?',
'noisette_label_niveau_titre' => 'Vyberte úroveň nadpisu',
'noisette_label_titre_noisette' => 'Názov:',
'noisette_label_titre_noisette_perso' => 'Ak je to vlastný názov:',
'noisette_titre_perso' => 'Vlastný názov',
// P
'par_qui' => 'Od koho: ',
'preselection' => 'Odznačiť všetky položky v zozname príjemcov', # NEW
// S
'sauv_message' => 'Uložiť kontaktné správy',
'sauv_message_explication' => 'Dokáže zaznamenať kontaktné správy a zobraziť ich v príslušnom e-maile.',
'sauv_message_ok' => 'Uložiť kontaktné správy',
'succes' => 'Ďakujeme, vaša správa bola odoslaná.<br />Odpovieme Vám len čo to bude možné.<br />Tím stránky @equipe_site@',
// T
'titre' => 'Kontaktný formulár',
'titre_court' => 'Kontakt' # NE
);