You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
contact/lang/paquet-contact_nl.php

17 lines
657 B
PHP

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-contact?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'contact_description' => 'Maak met deze plugin een eigen contactformulier (naam, voornaam, adres, telefoon, ...) en biedt een keuzelijst van geadresseerden die de verzamelde informatie per mail ontvangen.',
'contact_nom' => 'Geavanceerd contactformulier',
'contact_slogan' => 'Deze uitbreiding biedt een contactformulier met diverse opties'
);