You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

15 lines
623 B

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-inserer_modeles?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// I
'inserer_modeles_description' => 'Deze plugin biedt hulp bij het invoegen van modellen in een tekst door middel van invoerformulieren. Deze formulieren zijn in de rechterkolom beschikbaar of via een knop in porte-plume.',
'inserer_modeles_slogan' => 'Hulp bij het invoegen van modellen in een tekst'
);