You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
yaml/lang/paquet-yaml_nl.php

17 lines
627 B
PHP

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-yaml?lang_cible=nl
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// Y
'yaml_description' => 'Met behulp van deze plugin komt de functie van het lezen/schrijven in YAML-formaat beschikbaar:
<code>yaml_decode()</code> en <code>yaml_encode()</code>. Het formaat kan ook in de (DATA) lus worden gebruikt.',
'yaml_slogan' => 'Een eenvoudig bestandsformaat om gegevenslijsten te redigeren'
);