You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

43 lines
3.0 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=bg
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// I
'icone_evolution_visites' => 'Развитие на посещенията<br />@visites@ посещения',
'icone_repartition_actuelle' => 'Покажи настоящата дистрибуция',
'icone_repartition_visites' => 'Разпределяне на посещенията',
'icone_statistiques_visites' => 'Статистика',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Показване на посещения за <b>най-посещаваните статии от началото:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Как да се чете тази схема',
'info_forum_statistiques' => 'Статистика на посещенията',
'info_popularite_2' => 'популярност на сайта:',
'info_popularite_3' => 'популярност: @popularite@; посещения: @visites@',
'info_popularite_5' => 'популярност:',
'info_visites' => 'посещения:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Показване на посещения за <b>най-четени статии</b> и за <b>най-новите публикувани статии:</b>',
'info_zoom' => 'увеличение',
'item_gerer_statistiques' => 'Управление на статистиката', # MODIF
// O
'onglet_origine_visites' => 'Произход на посещенията',
'onglet_repartition_debut' => 'отначало',
'onglet_repartition_lang' => 'Разпределение по езици',
// R
'resume' => 'Resume', # MODIF
// T
'texte_comment_lire_tableau' => 'Мястото на статията според класификацията за популярност (посещаемост) е указана в полето. Популярността на статията (оценка от броя на посещенията за един ден, ако се следва текущия трафик) и записания брой на посещенията от самото начало, са показани в балона, който се появява, когато мишката се позиционира върху заглавието.',
'texte_signification' => 'Тъмните ивици представляват натрупващи се посещения (общо за всички подрубрики), а светлите - броя на посещенията за всяка отделна рубрика.',
'titre_evolution_visite' => 'Развитие на посещенията',
'titre_liens_entrants' => 'Входящи препратки',
'titre_page_statistiques' => 'Статистика по рубрики',
'titre_page_statistiques_visites' => 'Статистика на посещенията'
);