You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

43 lines
2.0 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=da
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// I
'icone_evolution_visites' => 'Udvikling i besøg <br />@visites@ besøg',
'icone_repartition_actuelle' => 'Vis faktisk fordeling',
'icone_repartition_visites' => 'Besøgsfordeling',
'icone_statistiques_visites' => 'Besøgsstatistik',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Vis besøg til <b>de mest besøgte artikler siden starten:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Sådan læses grafen',
'info_forum_statistiques' => 'Besøgsstatistik',
'info_popularite_2' => 'webstedets polularitet:',
'info_popularite_3' => 'polularitet: @popularite@; besøg: @visites@',
'info_popularite_5' => 'polularitet:',
'info_visites' => 'besøg:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Vis besøg til <b>de mest populære artikler</b> og til <b>de senest offentliggjorte artikler:</b>',
'item_gerer_statistiques' => 'Dan statistik', # MODIF
// O
'onglet_origine_visites' => 'Besøgendes oprindelse',
'onglet_repartition_debut' => 'fra begyndelsen',
'onglet_repartition_lang' => 'efter sprog',
// R
'resume' => 'Resume', # MODIF
// T
'texte_comment_lire_tableau' => 'Artiklens rangering i popularitetslisten vises i marginen. Artiklens popularitet (et overslag over hvor mange daglige besøg den vil opnå, hvis det aktuelle trafikomfang opretholdes) og antallet af besøg, der er registreret siden begyndelsen, vises i den ballon, der kommer til syne når musen holdes over titlen.',
'texte_signification' => 'Røde bjælker viser summer (totaler for underafsnit),
grønne bjælker viser antal besøg i hvert afsnit.',
'titre_evolution_visite' => 'Udvikling i besøgstal',
'titre_liens_entrants' => 'Dagens indkomne links',
'titre_page_statistiques' => 'Statistik pr. afsnit',
'titre_page_statistiques_visites' => 'Besøgsstatistik'
);