You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

46 lines
2.1 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=sv
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// B
'bouton_effacer_statistiques' => 'Radera statistiken', # MODIF
// I
'icone_evolution_visites' => 'Besöksantal<br />@visites@ besök',
'icone_repartition_actuelle' => 'Visa den nuvarande fördelningen',
'icone_repartition_visites' => 'Fördelning av besök',
'icone_statistiques_visites' => 'Statistik',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Visa besök till <b>de mest besökta artiklarna sedan starten:</b>',
'info_comment_lire_tableau' => 'Hur tolkar man den här bilden',
'info_forum_statistiques' => 'Besöksstatistik',
'info_popularite_2' => 'sajtens popularitet:',
'info_popularite_3' => 'populäritet: @popularite@; besök: @visites@',
'info_popularite_5' => 'popularitet:',
'info_question_vignettes_referer_oui' => 'Visa skärmbilder av länkande sajter',
'info_visites' => 'besök:',
'info_visites_plus_populaires' => 'Visa besök till <b>de populäraste artiklarna</b> och till <b>de senast publicerade artiklarna:</b>',
'info_zoom' => 'zoom',
'item_gerer_statistiques' => 'Hantera statistik', # MODIF
// O
'onglet_origine_visites' => 'Besökarnas ursprung',
'onglet_repartition_debut' => 'från början',
'onglet_repartition_lang' => 'Fördelning efter språk',
// R
'resume' => 'Resume', # MODIF
// T
'texte_comment_lire_tableau' => 'Artikeln rank i popularitetsklassificeringen visas i marginalen; artikelns popularitet (en uppskattning av antalet dagliga besök den skulle få om den aktuella trafikmängden upprätthålls) och antal besök sedan starten visas i bubblan som dyker upp när muspekaren hålls över titeln.',
'titre_evolution_visite' => 'Besöksnivå',
'titre_liens_entrants' => 'Inkommande länkar',
'titre_page_statistiques' => 'Statistik uppdelat på avdelning',
'titre_page_statistiques_visites' => 'Besöksstatistik'
);